Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Ngày 16/6/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học ”, mã số: B2013-37-30NV, do ThS. Nguyễn Thúy Mai làm chủ nhiệm.
Ngày 10/06/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức - giáo dục công dân ở tiểu học và THCS trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015", Mã số: B2014-37-02NV, do TS. Lưu Thu Thủy làm chủ nhiệm.
Ngày 03/06/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)", Mã số: B2014-37-03NV, do GS. TS Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ nhiệm
Ngày 25/5/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", Mã số: B2013-37-28NV, do Th.s Nguyễn Hữu Bằng làm chủ nhiệm
Ngày 26/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam", Mã số: V2014-20, do ThS. Đinh Văn Thái làm chủ nhiệm
Ngày 22/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp", mã số: V2014-13, do ThS. Bùi Việt Dũng làm chủ nhiệm.
Page 3/24 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last