Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Ngày 26/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam", Mã số: V2014-20, do ThS. Đinh Văn Thái làm chủ nhiệm
Ngày 22/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp", mã số: V2014-13, do ThS. Bùi Việt Dũng làm chủ nhiệm.
Ngày 16/1/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non”, mã số: B2015-37-01TKNL, do ThS. Vũ Thị Ngọc Minh làm chủ nhiệm.
Ngày 24/12/2015, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và Định hướng điều chỉnh Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi”
Ngày 02/11/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015”, mã số: V2014 -15, do Th.S Ngô Thị Thanh Tùng làm chủ nhiệm.
Ngày 02/11/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở", Mã số V2014-08, do ThS. Cao Thị Phương Chi làm chủ nhiệm.
Page 4/24 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last