Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, nghiên cứu viên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Nghiên cứu sinh: Vũ Dương Dũng
Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên THPT người DTTS ở các tỉnh vùng Tây Bắc", Nghiên cứu sinh: Hà Đức Đà
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thơ, Giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.
Chương trình đào tạo tiến sĩ , Ban hành theo Quyết định số: 347/QĐ-VKHGDVN ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Chi tiết xin xem tệp đính kèm)
Page 4/56 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last