Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm Đại học Sư phạm” của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Long
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án "Vận dụng phương pháp Case study trong dạy học môn Giáo dục học ở Đại học sư phạm" của nghiên cứu sinh Trịnh Thúy Giang
Thực hiện qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ về việc tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ cho nghiên cứu sinh (NCS), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2011 như sau
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2011 các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; LL&PP dạy học bộ môn Toán.
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Ca
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam”, của nghiên cứu sinh Trình Thanh Hà.
Page 55/58 First Prev .. 54 55 56 57 58 Next Last