Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Bùi Phương Thanh Huấn, cán bộ Trường Ðại học Cần Thơ
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Phan Thị Lan Anh, cán bộ Bộ Giáo dục và Ðào tạo
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ "Giải pháp khắc phục lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 4 và lớp 5 tỉnh Đồng Tháp" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Bản.
Tên đề tài: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Mã số: 62.14.10.03 Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thi tuyển Cao học khóa 2010 đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Phương pháp giảng dạy Toán.
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức tuyển sinh Nghiên cứu sinh (đào tạo Tiến sĩ) khoá 2010 với chỉ tiêu: 30 nghiên cứu sinh.
Page 56/56 First Prev .. 52 53 54 55 56