Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Trong những năm qua, Viện KHGDVN không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, các trường đại học trên thế giới. Lãnh đạo Viện luôn quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ được tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, các khóa học phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng kiến thức, kinh nghiệm trong môi trường học tập và nghiên cứu tiên tiến của thế giới. Trên cơ sở những kiến thức tiếp thu được trong quá trình tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, cán bộ của Viện sẽ có những báo cáo nhằm chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp thông qua các buổi sinh hoạt xê-mi-na chuyên đề sau chuyến công tác.
Ngày 08/05/2017, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức tiếp đón chuyên gia của Tổ chức VVOB.
Ngày 11/10/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.
Ngày 24/8/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam họp bàn với Đại học Waikato (New Zealand) về khả năng hợp tác trong biên bản ghi nhớ giữa hai bên.
Hội thảo là một hoạt động trong khuôn khổ dự án nghiên cứu “Xây dựng năng lực qua việc phát triển chuyên môn và hợp tác nghiên cứu để thực hiện đổi mới giáo dục tại Việt Nam” do Hội đồng Anh và trường Đại học Glasgow đồng tài trợ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN), trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội và ĐH Glasgow phối hợp thực hiện.
Các Biên bản thỏa thuận hợp tác (MoU – Memorandum of Understanding) giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN) với Đại học College London, Vương Quốc Anh và Đại học Waikato, New Zealand là kết quả của quá trình đàm phán, thỏa thuận về các lĩnh vực hợp tác giữa Viện KHGDVN và các đối tác. Quan trọng hơn MoU đã đánh dấu cơ sở và nguyên tắc cơ bản cho việc thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài và vì lợi ích chung của các bên.
Page 1/6 1 2 3 4 5 .. Next Last