Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Danh mục Luận án bảo vệ trong năm 2016 (lưu tại thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam)
Nếu nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Cùng với những điều tuyệt với mà công nghệ đem lại, vẫn còn nhiều mặt trái tồn tại. Tuy vậy, điều gì cũng có hai mặt và chúng ta tiếp tục phát triển với các mặt tốt và hạn chế các mặt xấu của nó.
Hội thảo "Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và mốt số nước trên thế giới" với mục tiêu cung cấp thông tin, kiến thức về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập của Việt Nam từ thực tiễn và những tham khảo về vấn đề này ở một số quốc gia trên thế giới.
Mục lục và tóm tắt Tạp chí Khoa học giáo dục số 131, tháng 8 năm 2016
Mục lục và tóm tắt Tạp chí Khoa học giáo dục số 130, tháng 7 năm 2016
Mục lục và tóm tắt Tạp chí Khoa học giáo dục số 129, tháng 6 năm 2016
Page 3/33 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last