Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
  Tên đề tài Chủ nhiệm
1 Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam ThS. Nguyễn Lê Thạch
2 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới TS. Nguyễn Thị Thu Mai
3 Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước ThS. Nguyễn Thế Thắng
4 Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục ThS. Đặng Thị Minh Hiền
5 Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam TS. Trịnh Thị Anh Hoa
6 Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Đức Minh
7 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
8 Nghiên cứu tổng quan về phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ ThS. Lê Thị Tố Uyên
9 Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên ThS. Nguyễn Hoài Thu
10 Nghiên cứu khó khăn trong việc thực hiện chương trình "Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ" ở trung tâm học tập cộng đồng ThS. Đỗ Ngọc Miên
11 Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên ThS. Nguyễn Minh Tuấn
12 Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa ThS. Đinh Thị Bích Loan
13 Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học ThS. Đỗ Thu Hà
14 Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Chiến
15 Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học TS.Trần Thúy Ngà
16 Nghiên cứu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học cơ sở TS. Hoàng Gia Trang
17 Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập môn Mỹ thuật lớp 4, 5 theo định hướng tiếp cận năng lực ThS. Bạch Ngọc Diệp
18 Bước đầu vận dụng bộ công cụ UDN-II vào đánh giá học sinh tiểu học Lê Thị Tâm
19 Một số biện pháp hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số phát triển năng lực tính toán trong dạy học bốn phép tính với số tự nhiên ở môn Toán cấp Tiểu học ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh
20 Ứng dụng thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (multiple intelligences) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 CGD ThS. Bùi Thanh Thủy
Page 1/23 1 2 3 4 5 .. Next Last