Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
  Tên đề tài Chủ nhiệm
21 Phân tích sơ bộ kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2015 PGS.TS. Nguyễn Đức Minh
22 Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học tập chuyên đề của người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng ThS. Trần Thị Vân
23 Biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội ThS. Nguyễn Văn Hưng
24 Nghiên cứu xây dựng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 4,5 trường tiểu học Thực nghiệm theo định hướng đổi mới chương tình giáo dục phổ thông sau 2015 ThS. Nguyễn Thị Chi
25 Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở ThS. Cao Thị Phương Chi
26 Xác định hệ thốngng xã hội học tập ở cơ sở xã/ phường/ thị trấn tiêu chí xây dự ThS. Bế Hồng Hạnh
27 Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên ThS. Nguyễn Như Sang
28 Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo dục ThS. Mai Thị Thu
29 Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông ThS. Vương Thị Phương Hạnh
30 Đánh giá thực trạng việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ ThS. Lê Thị Luận
31 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam ThS. Nguyễn Huy Bằng
32 Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam ThS. Nguyễn Lê Thạch
33 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới TS. Nguyễn Thị Thu Mai
34 Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước ThS. Nguyễn Thế Thắng
35 Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục ThS. Đặng Thị Minh Hiền
36 Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam TS. Trịnh Thị Anh Hoa
37 Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Đức Minh
38 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
39 Nghiên cứu tổng quan về phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ ThS. Lê Thị Tố Uyên
40 Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên ThS. Nguyễn Hoài Thu
Page 2/25 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last