Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
  Tên đề tài Chủ nhiệm
41 Nghiên cứu khó khăn trong việc thực hiện chương trình "Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ" ở trung tâm học tập cộng đồng ThS. Đỗ Ngọc Miên
42 Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên ThS. Nguyễn Minh Tuấn
43 Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa ThS. Đinh Thị Bích Loan
44 Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học ThS. Đỗ Thu Hà
45 Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Chiến
46 Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học TS.Trần Thúy Ngà
47 Nghiên cứu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học cơ sở TS. Hoàng Gia Trang
48 Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập môn Mỹ thuật lớp 4, 5 theo định hướng tiếp cận năng lực ThS. Bạch Ngọc Diệp
49 Bước đầu vận dụng bộ công cụ UDN-II vào đánh giá học sinh tiểu học Lê Thị Tâm
50 Một số biện pháp hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số phát triển năng lực tính toán trong dạy học bốn phép tính với số tự nhiên ở môn Toán cấp Tiểu học ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh
51 Ứng dụng thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (multiple intelligences) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 CGD ThS. Bùi Thanh Thủy
52 Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông ThS. Hà Văn Quỳnh
53 Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn Saber - Student Assessment CN. Nguyễn Tất Thắng
54 Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước ThS. Mạc Thị Việt Hà
55 Mô hình sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu của chương tình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015 PGS. TS. Đỗ Ngọc Thống
56 Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiên thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015 PGS. TS. Phạm Đức Quang
57 Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn khoa học tự nhiên trong trường phổ thông ThS. Cao Thị Phương Chi
58 Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông ThS. Phạm Thị Hằng
59 Định hướng vận dụng chương trình sách giáo khoa phổ thông cấp tiểu học sau năm 2015 cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn ThS. Nguyễn Huệ Yên
60 Hoạt động giáo dục của trường tiểu học giai đoạn sau năm 2015 ThS. Bùi Ngọc Diệp
Page 3/25 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last