Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
  Tên đề tài Chủ nhiệm
61 Xây dựng mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học cơ sở TS. Nguyễn Hồng Thuận
62 Xây dựng phương thức, tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông (Đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015) TS. Nguyễn Thị Lan Phương
63 Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong pháp triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau 2015 TS. Nguyễn Anh Dũng
64 Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015 PGS. TS. Đào Thái Lai
65 Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
66 Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và quốc tế dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục Việt Nam GS. TS. Nguyễn Lộc
67 Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong trường mầm non ThS. Nguyễn Thị Trang
68 Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non ThS. Chu Thị Hồng Nhung
69 Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng đồ chơi ThS. Phan Đông Phương
70 Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu sử dụng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo ThS. Vũ Yến Khanh
71 Luận giải về công nghệ giáo dục dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại TS. Ngô Thị Tuyên
72 Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung - cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới ThS. Mai Thị Thu
73 Nghiên cứu bảng phân loại quốc tế giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Hảo
74 Sự tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực của người sử dụng lao động: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam ThS. Phạm Văn Nam
75 Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam ThS. Ngô Thị Thanh Tùng
76 Giải pháp phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan
77 Phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục các cấp PGS.TS. Trần Ngọc Giao
78 Đổi mới quản lý nhà nước về hệ thoogns giáo dục quốc dân trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa GS. TSKH. Vũ Ngọc Hải
79 Giải pháp nân cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo hướng hội nhập quốc tế GS.TSKH. Trần Văn Nhung
80 Triết lý giáo dục Việt Nam GS.TSKH. Phạm Minh Hạc
Page 4/25 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last