COVID-19

Công văn số: 139/VKHGDVN-TCHC ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số: 139/VKHGDVN-TCHC ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số: 16-TTg ngày 31 tháng3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Lãnh đạo Viện KHGDVN đề nghị:

Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Công văn số: 126/VKHGDVN-TCHC  ngày 23/3/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số: 126/VKHGDVN-TCHC ngày 23/3/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể vẫn còn những ảnh hưởng, tác động trong thời gian tới; Lãnh đạo Viện KHGDVN đề nghị lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện:...

Công văn số: 69/VKHGDVN-TCHC  ngày 26/2/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số: 69/VKHGDVN-TCHC ngày 26/2/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 26/2/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhận được công văn số: 550/BGDDT-GDTC ngày 25/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...

Công văn số: 100/VKHGDVN-TCHC ngày 09/3/2020 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công văn số: 100/VKHGDVN-TCHC ngày 09/3/2020 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm; Lãnh đạo Viện KHGDVN đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện:...