Tin tức

Sơ kết chùm hội thảo về xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực

Sơ kết chùm hội thảo về xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực

Ngày 6 tháng 9 năm 2012, tại phòng họp A4, Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức buổi hội thảo về “Phát triển chiến lược, giải pháp về quy hoạch phát triển nhân lực các ngành/địa phương” do TS. Phạm Quang Sáng trình bày.

  Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 33 năm 2012

Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 33 năm 2012

Muốn thành công, hãy tự học!; Công tác dạy tiếng DTTS trong trường phổ thông: Đã đi vào nền nếp và hướng đến chất lượng; Hệ tại chức: đứa con bị từ chối; Nho giáo và triết lý giáo dục;...

Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 32 năm 2012

Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 32 năm 2012

Phổ cập GDMN phải đi vào thực chất ; Tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục; Ðổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo;...

Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 31 năm 2012

Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 31 năm 2012

Xây nền cho chất lượng giáo dục; GDCN chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng; Năm học 2012-2013: Tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm;...

Thảo luận về “Chương trình phát triển giáo dục toàn cầu sau 2015”

Thảo luận về “Chương trình phát triển giáo dục toàn cầu sau 2015”

Hai chương trình phát triển toàn cầu chủ yếu: “Những mục tiêu phát triển thiên niên kỉ”(MDGs) và Giáo dục cho mọi người(EFA) sẽ kết thúc vào năm 2015. Tuy vậy vẫn còn nhiều khoảng cách và những thách thức ở phía trước.

Năm đặc tính của nhà giáo dục hiệu quả  trong  thế kỷ 21

Năm đặc tính của nhà giáo dục hiệu quả trong thế kỷ 21

Nội dung của bài viết nêu lên 5 đặc tính của nhà giáo dục hiệu quả trong thế kỷ 21, đó là: Là người tiên đoán trước tương lai; Là người học tập suốt đời; Là người thúc đẩy các mối quan hệ; Có thể dạy và đánh giá người học ở mọi cấp bậc; Có khả năng nhận thức công nghệ hiệu quả hoặc không hiệu quả

Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 26 năm 2012

Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 26 năm 2012

Hội thảo "Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm"; Dự án Phát triển giáo dục THCS II tạo sức lan tỏa bền vững;Báo động liên kết đào tạo trái phép;...

Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 25 năm 2012

Điểm tin giáo dục đáng chú ý trên các báo mạng tuần 25 năm 2012

Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020: Sẽ đổi mới chương trình, sách giáo khoa; Đầu tư 105 triệu USD phát triển giáo dục THPT; Chính thức trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học;.......