Tin tức

Tập huấn “Phương pháp dạy học môn GDTC cấp tiểu học theo chiến lược 6C’s” tại Tuyên Quang và Hà Giang

Tập huấn “Phương pháp dạy học môn GDTC cấp tiểu học theo chiến lược 6C’s” tại Tuyên Quang và Hà Giang

Ngày 27-29/01/2021 tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã diễn ra Chương trình tập huấn “Phương pháp dạy học môn GDTC cấp tiểu học theo chiến lược 6C’s”. Chương trình tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với Công ty TNHH Nike Việt Nam đại diện là Công ty Cổ phần Truyền thông DANSON.

Thảo luận về hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thảo luận về hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Chiều ngày 27/1/2021, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về việc xây dựng phát triển chiến lược giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Viện Khoa học giáo dục Việt Nam năm 2021

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Viện Khoa học giáo dục Việt Nam năm 2021

Sáng ngày 26/01/2021, tại khách sạn Adonis, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2021 để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2020, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trao đổi, thảo luận về định hướng phát triển Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục

Trao đổi, thảo luận về định hướng phát triển Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục

Chiều ngày 21/01/2021, tại Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với nhà trường để trao đổi, thảo luận về định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều ngày 20/1/2021, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội nghị Tư vấn lần thứ tư cho Dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam”

Hội nghị Tư vấn lần thứ tư cho Dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam”

Ngày 19/01/2021, Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (VNIES) phối hợp với trường Đại học Minnesota Hoa Kỳ (UMN) tổ chức Hội nghị Tư vấn lần thứ tư cho Dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam” (RISEVN).

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình công tác Đoàn năm 2020

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình công tác Đoàn năm 2020

Sáng ngày 15/1, tại Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình công tác Đoàn năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và phát động 90 ngày cao điểm chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tập huấn “Phương pháp dạy học môn GDTC cấp tiểu học theo chiến lược 6C’s” tại Bắc Ninh

Tập huấn “Phương pháp dạy học môn GDTC cấp tiểu học theo chiến lược 6C’s” tại Bắc Ninh

Ngày 14/01/2021, tại Bắc Ninh đã diễn ra Chương trình tập huấn “Phương pháp dạy học môn GDTC cấp tiểu học theo chiến lược 6C’s”. Chương trình tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với Công ty TNHH Nike Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông DANSON.

Hội nghị Tổng kết năm 2020 của Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Hội nghị Tổng kết năm 2020 của Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Sáng ngày 14/01/2021, Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động công đoàn năm 2021.

Hội nghị trao đổi về giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Hội nghị trao đổi về giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Chiều ngày 13/01/2021, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để bàn về định hướng phát triển giáo dục tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Sáng ngày 11/01/2021, tại hội trường A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đối với TS. Lương Việt Thái.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng ngày 07/11/2020, tại trụ sở Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (CET).

Hội thảo khoa học “Tăng cường giáo dục năng lực số và kỹ năng chuyển đổi hướng đến phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á”

Hội thảo khoa học “Tăng cường giáo dục năng lực số và kỹ năng chuyển đổi hướng đến phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á”

Ngày 28/12/2020, tại Khách sạn Fortuna, Hà Nội, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại (UNICEF Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Tăng cường giáo dục năng lực số và kỹ năng chuyển đổi hướng đến phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á”.

Hội thảo tham vấn quốc gia “Tài liệu hướng dẫn chi tiết giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông”

Hội thảo tham vấn quốc gia “Tài liệu hướng dẫn chi tiết giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông”

Sáng ngày 29/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Giáo dục, Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn quốc gia “Tài liệu hướng dẫn chi tiết giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông”. Hội thảo được thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNFPA và UNICEF.

Chương trình tập huấn “Phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học theo chiến lược 6C’s”

Chương trình tập huấn “Phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học theo chiến lược 6C’s”

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Công ty TNHH Nike Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông DANSON, trong hai ngày 20 và 21/12/2020 các đơn vị phối hợp đồng tổ chức Chương trình tập huấn “Phương pháp dạy học môn GDTC cấp tiểu học theo chiến lược 6C’s”.