Lịch công tác tuần 36 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

04/09/2017 22:00 GMT+7

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 04/9

NGHỈ BÙ NGÀY THỨ BẨY (02/9/2017)

Thứ Ba

05/9

07h30

50 Liễu Giai

Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 của các Trường Thực nghiệm thuộc Viện KHGD VN. Thành phần: LĐ Viện; Đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng, các Trung tâm Nghiên cứu và Giám đốc TT ĐTBD.

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về chương trình thực nghiệm. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ thư ký chuẩn bị và mời họp

14h00

-

17h00

Phòng họp số 4 Trịnh Hoài Đức

Thường vụ Đảng ủy, LĐ Viện; Trưởng các phòng chức năng, GĐ Trung tâm ĐTBD, PCT phụ trách CĐ Viện làm việc với toàn thể CBVC các TT về Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện theo NĐ54. Thời gian (có thể điều chỉnh)

- Trung tâm NC GD Dân tộc: từ 14h00 - 15h00. 

- Trung tâm Đánh giá kết quả Giáo dục: từ 15h00 - 16h00

- Trung tâm NC GD Không chính quy: 16h00 – 17h00

Thứ Tư

06/9

 

08h00

Hội trường

C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hưng, chuyên ngành LL&LSGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

HT. C2 Tr. ĐHBK HN

Tập huấn HĐCDGSCS do HĐCDGSNN tổ chức. Thành phần: theo QĐ 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017. Đại diện LĐ P. QLKH cùng tham dự.

14h00

Phòng họp A13

Họp Nhóm NC về Bệnh thành tích.

14h00

Phòng họp A4

Viện KHGDVN làm việc với Cục Hợp tác quốc tế về bàn giao chương trình và sách tiếng Việt lớp 1, 6, 10 (thực nghiệm) cho học sinh Lào tại Lào. Thành phần: Lãnh đạo Viện, BCĐ Đề án Việt Lào, các chủ biên, các tác giả, biên tập viên, họa sĩ. Tổ thư ký chuẩn bị và mời họp.

Thứ Năm

07/9

08h00

PH. C Bộ GD&ĐT

Họp BTC Diễn đàn Giáo dục Quốc gia năm 2017 do TT Bùi Văn Ga chủ trì. Thành phần: theo QĐ số 2905/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2017. PVT. Lê Anh Vinh và P. HTQT Viện KHGDVN phối hợp cùng VP Bộ chuẩn bị và mời dự.

 

08h00

-

11h30

 

Phòng họp 52 Liễu Giai

 

Thường vụ Đảng ủy, LĐ Viện; Trưởng các phòng chức năng, GĐ Trung tâm ĐTBD, PCT phụ trách CĐ Viện làm việc với toàn thể CBVC các TT về Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện theo NĐ54. Thời gian (có thể điều chỉnh)

- Trung tâm CN Công nghệ GD: từ 08h30 - 09h30. 

- Trung tâm NC Giáo dục Đặc biệt: từ 09h30 - 10h30

- Trung tâm NC Quản lý GD: 10h30 - 11h30

14h00

-

16h00

Phòng họp A4

Thường vụ Đảng ủy, LĐ Viện; Trưởng các phòng chức năng, GĐ Trung tâm ĐTBD, PCT phụ trách CĐ Viện làm việc với toàn thể CBVC các TT về Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện theo NĐ54. Thời gian (có thể điều chỉnh)

- Trung tâm Phân tích dự báo và Trung tâm Thông tin thư viện: từ 14h00 - 15h00. 

- Trung tâm NC CSVC-TBTH-ĐCTE: 15h00 - 16h00

16h00

Phòng họp A4

Họp triển khai kế hoạch 2017 Đề án Thí điểm dạy học song ngữ Việt Lào trong trường Nguyễn Du, Viêng chăn Lào giai đoạn 2014-2020; Thành phần: Viện trưởng chủ trì. Trưởng nhóm chuyên môn, Trưởng phòng QLKH, các chủ biên và nhóm hỗ trợ Tiếng Việt. Tổ thư kí chuẩn bị và mời họp. Hoãn chuyển tuần sau.

16h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở. Kính mời các thành viên Hội đồng. Phòng QLKH chuẩn bị.

17h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện. Đ/c Lương Việt Thái chỉ đạo văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung và tài liệu

Thứ Sáu

08/9

 

08h00

-

09h30

Phòng họp A4

Thường vụ Đảng ủy, LĐ Viện; Trưởng các phòng chức năng, PCT phụ trách CĐ Viện làm việc với toàn thể CBVC các phòng về Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện theo NĐ54. Thời gian (có thể điều chỉnh)

- Phòng QLKH, Phòng HTQT và Trung tâm ĐTBD: từ 08h00  

- Phòng TCCB, phòng KTTV và Phòng THHCQT: từ 09h30 - 10h30

08h00

KS La Thành

PVT Nguyễn Đức Minh dự Hội thảo về xây dựng Đề án.

“Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng” Do Bộ LĐTBXH tổ chức.

14h00

Phòng họp A4

Giao ban Viện KHGDVN tháng 8 năm 2017. Thành phần theo qui định. Phòng THHCQT chuẩn bị

15h00

Phòng họp A4

Họp Đề án 54. Thành phần: Lãnh đạo Viện và Ban soạn thảo. Phòng TCCB và Tổ thư kí chuẩn bị

16h00

Phòng họp A4

PVT Lê Anh Vinh chủ trì họp nhóm xây dựng báo cáo thường niên về KHGD. Tổ thư ký chuẩn bị và mời họp

16h00

Phòng họp B20

PVT Trần Huy Hoàng chủ trì họp nhóm nghiên cứu triển khai đề án đo lường sự hài lòng của người dân về GD. Tổ thư ký chuẩn bị và mời họp

16h00

Phòng họp A13

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Lê Hồng Hạnh, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

17h00

Phòng họp A4

Viện trưởng chủ trì nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện, mã số V2016-08, CN: ThS Nguyễn Thục Anh. Kính mời: Thành viên Hội đồng, đại diện các phòng chức năng, Tạp chí KHGD, Trung tâm TT-TV và Trung tâm NC đánh giá KQGD tham dự

Thứ Bẩy

09/9

08h30

Các Trường TN

Thường vụ Đảng ủy, LĐ Viện; Trưởng các phòng chức năng, GĐ Trung tâm ĐTBD, PCT phụ trách CĐ Viện làm việc với toàn thể CCVC các trường TN về Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện theo NĐ54. Thời gian (có thể điều chỉnh)

- Trường Tiểu học Thực nghiệm:             từ 08h30  

- Trường Trung học cơ sở Thực nghiệm:  từ 09h30  

- Trường THPT Thực nghiệm: từ 10h30 (hoặc buổi chiều)