Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

10/09/2017 21:54 GMT+7
Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (Từ ngày 11/9 đến ngày 16/9/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 11/9

08h00

Các đơn vị

Giao ban của các đơn vị.

08h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Họp rà soát các công việc để tổ chức Diễn đàn giáo dục Việt Nam và chuẩn bị đánh giá chiến lược phát triển giáo dục, do Bộ trưởng chủ trì. Viện trưởng, PVT. Lê Anh Vinh, lãnh đạo P. HTQT và TT QLGD cùng dự. Lãnh đạo P. HTQT và TT QLGD mời thêm cán bộ tham dự và chuẩn bị các báo cáo.

10h30

Phòng họp A4

Chuẩn bị tổ chức họp các tiểu ban của HĐ QGGD&PTNNL.  Thành phần: thành phần giao ban tuần, bổ sung thêm: lãnh đạo các trung tâm MN, PT, ĐH&NN, thư ký các tiểu ban. Phòng QLKH chuẩn bị nội dung và mời họp (DS mời: CVP HĐ QGGD&PTNNL, Vụ trưởng 3 vụ bậc học và 1 chuyên viên/vụ)

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm NC bệnh thành tích. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. Tổ thư ký chuẩn bị và mời họp.

14h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét duyệt một số đề án của các trường Thực nghiệm. Phòng QLKH chuẩn bị và mời họp.

Thứ Ba

12/9

08h00

Phòng họp A4

Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng, GĐ Trung tâm ĐTBD, PCT phụ trách CĐ Viện làm việc với toàn thể CBVC 03 Trung tâm NC (Tâm lý học - Giáo dục học, Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Mầm non) về Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện và các đơn vị theo NĐ 54. Phòng TCCB và P. KTTV chuẩn bị nội dung.

10h30

Phòng họp A4

Họp triển khai kế hoạch 2017 Đề án Thí điểm dạy học song ngữ Việt Lào trong trường Nguyễn Du, Viêng chăn Lào giai đoạn 2014-2020; Thành phần: Viện trưởng chủ trì. Trưởng nhóm chuyên môn, Trưởng phòng QLKH, các chủ biên và nhóm hỗ trợ Tiếng Việt. Tổ thư kí chuẩn bị và mời họp.

13h30

Phòng họp B20

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ B2013.37.42NV chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Đức Minh. Kính mời: Đại diện các phòng CN, Tạp chí KHGD, TT TTTV, TT Dân tộc, TT Không chính qui, TT Đặc biệt tham dự.

14h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Họp tiểu ban giáo dục mầm non do Bộ trưởng, TT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. PVT. Trần Huy Hoàng và P. QLKH phối hợp với Vụ trưởng vụ GD Mầm non, CVP HĐ QGGD, PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh chuẩn bị nội dung và mời dự.

14h00

Phòng họp B20

Họp tổ thẩm định Thầu, gói thầu thuộc Dự án xây dựng trường TN KHGD.

14h00

Phòng họp A4

Họp về thành lập CLB nhà khoa học trẻ. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Phòng TCCB chuẩn bị và mời (xin lịch của PVT Lê Anh Vinh) 

Thứ Tư

13/9

 

08h00

Phòng họp B20

Họp về chương trình thực nghiệm. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ thư ký mời họp.

08h00

Phòng họp A4

Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng, GĐ Trung tâm ĐTBD, PCT phụ trách CĐ Viện làm việc với toàn thể CBVC Trung tâm NC. Giáo dục phổ thông về Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện và các đơn vị theo NĐ 54. Phòng TCCB và P. KTTV chuẩn bị nội dung.

09h30

Phòng họp A4

Trao quyết định nghỉ hưu cho TS. Trần Quý Thắng; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo; ThS. Kiều Thị Bích Thủy. Thành phần: đại diện Lãnh đạo Viện, Công đoàn Viện, LĐ các phòng chức năng; Lãnh đạo, công đoàn và cán bộ của Trung tâm NC. Giáo dục phổ thông và Trung tâm NC. Giáo dục Dân tộc. Phòng TCCB chuẩn bị.         

10h00

UBND phường Cửa Nam

Công khai Quyết định thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án XD ga ngầm thuộc Dự án Tuyến đường sắt Đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội. Kính mời PVT Trần Huy Hoàng, đại diện LĐ và CV phòng THHCQT cùng dự.

10h30

Phòng họp A13

Họp với Vụ TCCB về Đề án 54. Phòng TCCB chuẩn bị và mời

14h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Họp tiểu ban giáo dục Phổ thông do Bộ trưởng, TT Nguyễn Thị Nghĩa, Đ/c Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội chủ trì. PVT. Lê Anh Vinh và P. QLKH phối hợp với Vụ trưởng vụ GD Tiểu học, Vụ trưởng vụ GD Trung học, CVP HĐ QGGD, TS. Lương Việt Thái chuẩn bị nội dung và mời dự.

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Vũ Thị Quỳnh, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Năm

14/9

08h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Họp về xây dựng tiêu chí thi đua khối Sở GDĐT năm học 2017-2018 do TT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. PVT. Nguyễn Đức Minh phối hợp với Vụ trưởng Vụ TĐKT phân công TT NC đánh giá và các cán bộ tham dự, chuẩn bị nội dung.

08h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình TH school. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu và mời họp

14h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Họp tiểu ban giáo dục Đại học do Bộ trưởng, TT Bùi Văn Ga chủ trì. Viện trưởng và P. QLKH phối hợp với Vụ trưởng vụ GD Đại học, CVP HĐ QGGD, TS. Lê Đông Phương chuẩn bị nội dung và mời dự.

8h00

Phòng họp A4

Họp BTC xây dựng báo cáo thường niên GDVN. Thành phần: Theo quyết định

Thứ Sáu

15/9

 

08h00

Hôi trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Kiều Thị Kiều Thanh, chuyên ngành LL&LSGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Văn Tuấn, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Bẩy

16/9