Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

17/09/2017 22:25 GMT+7
Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (Từ ngày 18/9 đến ngày 23/9/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 18/9

08h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Viện trưởng và PVT. Lê Anh Vinh dự họp BCĐ đổi mới CT SGK GDPT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. PVT. Lê Anh Vinh phối hợp với BTC chuẩn bị nội dung.

09h00

Phòng họp A4

Tập huấn khảo sát “Bệnh thành tích” trong giáo dục, PVT. Nguyễn Đức Minh chủ trì, Tổ thư ký mời họp.

10h00

VP HĐQGGD-PTNL, tầng 7 nhà A

Họp BTC chuẩn bị họp tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời. PVT. Nguyễn Đức Minh chỉ đạo TS. Nguyễn Minh Tuấn và TT NC KCQ chuẩn bị nội dung báo cáo, mời thêm cán bộ TT dự họp.

14h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Theo qui định. Phòng THHCQT chuẩn bị.

15h30

Phòng họp A13

Họp BTC và Tổ thư ký Diễn đàn Quốc gia GD năm 2017. Thành phần: Theo Quyết định.

16h30

Phòng họp A13

Nhóm nghiên cứu về những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo quản lý giáo dục và đào tạo làm việc. TS. Trịnh Thị Anh Hoa mời và chuẩn bị nội dung

Thứ Ba

19/9

08h00

KS. Pan Pacific, Số 1 đường Thanh Niên

Diễn đàn Giáo dục Quốc gia năm 2017. Thành phần: Lãnh đạo Viện, BTC & Tổ thư ký theo Quyết định và các đại biểu theo Giấy mời.

14h00

Phòng họp A13

Họp các nhóm phối hợp nghiên cứu về trường TH school. Phòng QLKH chuẩn bị và mời. ( Chuyển sang 09h30 thứ 4 ngày 20/9/2017)

16h30

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét hết hợp đồng lao động. Thành phần theo quyết định. Phòng TCCB chuẩn bị.

Thứ Tư

20/9

 

08h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Tím Huế, chuyên ngành LL&LSGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

Phòng họp B20

Họp bàn về việc tổ chức Hội thảo mầm non. Kính mời: VT, Phó VT Lê Anh Vinh, đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng, TTNC Giáo dục Mầm non, Tạp chí KHGD.

09h30

Phòng họp A13

Họp các nhóm phối hợp nghiên cứu về trường TH school. Phòng QLKH chuẩn bị và mời.

14h00

PH.D205

Bộ GD-ĐT

Họp tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: theo giấy mời, PVT. Nguyễn Đức Minh, đại diện P. QLKH. TS. Nguyễn Minh Tuấn, các trưởng phòng chuyên môn của TT KCQ chuẩn bị nội dung, báo cáo và dự họp.

Thứ Năm

21/9

08h00

PH.C Bộ

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ

09h00

Văn phòng HĐQGGD&PTNL

Họp tiểu ban PTNL của HĐQGGD&PTNL. Mời TS Nguyễn Tiến Hùng cùng dự

10h30

Văn phòng HĐQGGD&PTNL

Họp tiểu ban GDNN của HĐQGGD&PTNL. Nhóm GDNN chuẩn bị tài liệu.

14h00

Phòng họp 13

Họp Hội đồng thẩm định sách. Kính mời: thành viên hội đồng (theo quyết định).

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Lê Thị Hà Giang, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Sáu

22/9

 

08h00

Phòng họp A4

Họp Ban soạn thảo Đề án 54. Thành phần: Lãnh đạo Viện và Ban soạn thảo. P. TCCB chuẩn bị nội dung, báo cáo tình hình xây dựng đề án của các đơn vị thuộc viện. P. KTTV trình bày phương án tự chủ của Viện, các đơn vị của Viện.

14h00

Phòng họp A13

Họp hội đồng thẩm định sách. Kính mời: thành viên hội đồng (theo quyết định)

14h00

Phòng họp A4

Làm việc và góp ý về Demo phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự. Thành phần LĐV, Đại diện LĐ các PCN, Trung tâm ĐTBD. Phòng TCCB chuẩn bị.

16h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện, mã số V2016-08, CN: ThS Nguyễn Thục Anh. Kính mời: Thành viên Hội đồng, đại diện các phòng chức năng, Tạp chí KHGD, Trung tâm TT-TV và Trung tâm NC Đánh giá KQGD tham dự

Thứ Bẩy

23/9

07h15

565 Quang Trung 3,

P.Đông Vệ,

TP. Thanh Hóa

LĐ Viện tham dự hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức. Mời Giám đốc Trung tâm NCGD Phổ thông và Phòng KT-TV cùng dự.

08h00

Trung tâm HNGD, 23 Lê Thánh Tông, HN

Tập huấn nghiệp vụ truyền thông năm 2017 cho lãnh đạo cấp vụ của Bộ.