Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

15/10/2017 20:46 GMT+7
Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (Từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 16/10

08h00

Phòng họp A13

Giao ban tuần. Thành phần: Theo qui định. Phòng THHCQT chuẩn bị.

10h30

14 Lê Thánh Tông

Viện trưởng làm việc với TT HTĐT-CƯNL. Đại diện các phòng chức năng và TT ĐT-BD cùng dự (dự Lễ công bố quyết định PGĐ Trung tâm)

14h00

14 Lê Thánh Tông

Viện trưởng làm việc với TT HTĐT-CƯNL. Đại diện các phòng chức năng và TT ĐT-BD cùng dự (tiếp theo)

Thứ Ba

17/10

08h00

Phòng họp A4

Viện trưởng làm việc với nhóm nghiên cứu về GS, PGS (08h00-09h00); Nhà giáo (09h00-10h00); Đổi mới quản lý trường mầm non, phổ thông (10h00-11h00)

08h00

Phòng họp tầng 4,

52 Liễu Giai

Trung tâm NCGD Đặc biệt tổ chức lớp học thực hành tâm vận động. Trung tâm NCGD Đặc biệt chuẩn bị.

08h00-17h00

Phòng họp A13

Tập huấn RISE. PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương chuẩn bị và mời

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Bội Quỳnh, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Tư

18/10

 

08h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu NV đạo đức. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Nhóm NC chuẩn bị.

08h00

PH.D205 Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp BST Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục.

08h00-17h00

Phòng họp A4

Tập huấn RISE. PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương chuẩn bị và mời

09:00 - 11:00

 

Nhà hát lớn Hà Nội, số 1 Tr Tiền

Đại diện LĐV (PGS.TS. Nguyễn Đức Minh) dự lễ tuyên dương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017

14:00 - 17:00

 

PH.C Bộ GD&ĐT

Viện trưởng, PGS. TS. Nguyễn Tiến Hùng, PGS. TS. Trần Thị Thái Hà dự họp tiểu ban phát triển nguồn nhân lực. TT Phân tích dự báo cử CB làm thư ký cho tiểu ban

Thứ Năm

19/10

2 ngày

(19-20)

Đà Nẵng

PVT Trần Huy Hoàng tham dự Hội thảo về giáo dục mất cân bằng giới tính cho học sinh THCS và thăm quan mô hình tại một số trường THCS tại Đà Nẵng.

08h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018. Viện trưởng chủ trì. Kính mời: thành viên Hội đồng, các PCN và Lãnh đạo Trung tâm NCGD Không chính quy, Trung tâm NC Tâm lý học và Giáo dục học và trung tâm NCGD Mầm non.

14:00 - 17:00

 

PH.D

Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tháng 10/2017

15h00

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ cho 02 học viên chuyên ngành Quản lý giáo dục, khóa 2015. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Sáu

20/10

 

08h00

PH tầng 5 số 4 Trịnh Hoài Đức

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với TT NCKCQ về nhiệm vụ Bộ trưởng giao. Trung tâm NC KCQ chuẩn bị.

10h00

PH tầng 5 số 4 Trịnh Hoài Đức

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với TT NC ĐGKQGD về các nhiệm vụ được giao. Kính mời : Đại diện các phòng chức năng cùng dự. Trung tâm NC ĐGKQGD chuẩn bị.

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ V2016 -15 do TS. Phạm Thị Bích Đào chủ nhiệm. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Kính mời: Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, các Phòng chức năng, Trung tâm Thông tin-Thư viện và Tạp chí KHGD.

14h00

PH tầng 5 số 4 Trịnh Hoài Đức

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với TT NCGDDT về nhiệm vụ năm 2017. Kính mời : Đại diện các phòng chức năng cùng dự. Trung tâm NCGDDT chuẩn bị.

 

Thứ Bẩy

21/10