Lịch công tác tuần 43 năm 2017 ( bổ sung lần 1)

22/10/2017 20:50 GMT+7
Lịch công tác tuần 43 năm 2017 (Từ ngày 23/10 đến ngày 28/10/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 23/10

08h00

14 Lê Thánh Tông

Viện trưởng làm việc với TT HTĐT-CƯNL.

10h00

Phòng họp A13

Họp Giao ban tuần. Thành phần: Theo qui định. Phòng THHCQT chuẩn bị.

14h00

PH.C

Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm việc với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực. Viện trưởng, đại diện các P. TCCB, KTTV, QLKH cùng dự

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ cho 01 học viên chuyên ngành Tâm lý học, khóa 2015. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

15h00

Phòng họp A4

Họp Khảo sát tiến độ các đề tài nghiên cứu của TTGD Đặc biệt và việc chuẩn bị Hội thảo quốc tế. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. Thành phần: Ban tổ chức Hội thảo và đại diện các phòng CN. TT NCG Đặc biệt chuẩn bị.

Thứ Ba

24/10

08h00

Trường THPT TN 50 Liễu Giai

Kiểm kê tài sản. Thành phân: Ban Kiểm kê tài sản của Viện và bộ phận Kế toán của trường THPT TN. Phòng THHCQT phối hợp với phòng KTTV tổ chức thực hiện.

08h00

Phòng họp A4

Họp nhóm Nghiên cứu "Bệnh thành tích" trong giáo dục. Thành phần: LĐ Viện và nhóm NC. Trung tâm NC QLGD chuẩn bị và mời họp

Thứ Tư

25/10

 

08h00

Phòng họp A4

Họp các nhóm phối hợp nghiên cứu về triển khai đề án TH school. Viện trưởng chủ trì.  Phòng QLKH chuẩn bị và mời.

08h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Sâm, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Họp HĐ xét chuyển công tác của viên chức. Thành phần theo QĐ. Phòng TCCB chuẩn bị và mời

15h30

Phòng họp A4

Họp tổ thư kí Đề án 54.

 

Thứ Năm

26/10

08h30

PH.3, KS CĐ

14 Trần Bình Trọng

Hội thảo "Xếp hạng và Quản trị đại học" do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại học Deakin, Australia đồng tổ chức. Phòng Hợp tác quốc tế chuẩn bị.

11h00

Phòng họp A4

Họp BTC Hội thảo Quốc tế Giáo dục trẻ rối loạn phát triển lần thứ nhất. Viện trưởng chủ trì. Kính mời các thành viên BTC. TT NCGD Đặc biệt chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét tuyển NCS khóa 2017 (phiên họp 1). Kính mời các thành viên Hội đồng tham dự. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm Chiến lược Giáo dục. Viện trưởng chủ trì. TS Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị.

Thứ Sáu

27/10

 

08h00

Tại Đà Nẵng

Viện trưởng dự Hội thảo "Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”.

08h30

PH.D205

Bộ

PVT Nguyễn Đức Minh và nhóm nghiên cứu XD tiêu chí đánh giá TĐKT khối giáo dục Đại học và Trường CĐSP năm học 2017 – 2018 dự họp cùng với Vụ TĐKT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Nhóm NC chuẩn bị ý kiến.

Thứ Bẩy

28/10

08h30

PH D205 Bộ GD&ĐT

LĐ Viện họp Giao ban cơ quan Bộ tháng 10 năm 2017.

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Ngô Hải Chi, chuyên ngành LL&LS giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.