Lịch công tác tuần 44 năm 2017

29/10/2017 22:31 GMT+7
Lịch công tác tuần 44 năm 2017 (Từ ngày 30/10 đến ngày 02/11/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 30/10

08h00

KS La Thành 218 Đội Cấn, BĐ -HN

Hội thảo Quốc tế về “Giáo dục trẻ rối loạn phát triển lần thứ nhất”. Viện trưởng chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời. (02 ngày 30 – 31/10/2017). TT. NC GD Đặc biệt và BTC Hội thảo chuẩn bị.

14h00

Phòng họp

A13 

Họp Bàn về đề án tự chủ của Viện. Thành phần: Ban soạn thảo

Thứ Ba

31/10

08h00

Phòng 211

50 Liễu Giai

Trường THPT Thực nghiệm tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018. PVT. Lê Anh Vinh, đại diện các phòng chức năng tham dự

08h30

Phòng 208

50 Liễu Giai

Trường THCS Thực nghiệm tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018. PVT. Trần Huy Hoàng, đại diện các phòng chức năng tham dự.

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Lê Vân Dung, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp B20

Họp về báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia đấu thầu, gói thầu: Phá dỡ. Thành phần: Ban QLDA, Bên mời thầu, Tổ thẩm định.

14h00

Phòng họp C53

Hội thảo góp ý báo cáo về chính sách giáo dục về sự phát triển bền vững và bộ công cụ vận động chính sách. Viện trưởng chủ trì. Thành phần: Giấy mời.

Thứ Tư

01/11

16h00

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện làm việc với Tổ thư kí Đề án 54. Tổ thư kí chuẩn bị ( Dự kiến)

Thứ Năm

02/11

08h00

PH. D

Bộ

GD-ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Vụ KHCN, KHTC, TCCB làm việc với Viện KHGDVN về Đề án tự chủ của các tổ chức KHCN công lập theo Nghị định 54 của Chính phủ. Thành phần: Tập thể lãnh đạo viện, đại diện các phòng chức năng, TT ĐT-BD. P.KTTV chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng chuẩn bị

14h00

Phòng Họp

A4

Seminar số 3: Báo cáo kết quả công tác, tham dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài do Lãnh đạo Viện, nghiên cứu viên Viện KHGDVN trình bày. Báo cáo viên Viện trưởng và PGS.TS. Trần Thị Thái Hà, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đạo tạo  nhân lực

Kính mời Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ, nghiên cứu viên quan tâm đến dự.

Thứ Sáu

03/11

 

08h30

Số 23 Lê Thánh Tông, HN.

LĐ Viện dự Tập huấn nâng cao năng lực soạn thảo, ban hành văn bản cho lãnh đạo cấp Vụ, Viện năm 2017.

14h00

Phòng họp A4

Họp HĐ xét hết hợp đồng lao động. Thành phần theo QĐ. Phòng TCCB chuẩn bị.

Thứ Bẩy

04/11