Lịch công tác tuần 48 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

26/11/2017 22:20 GMT+7
Lịch công tác tuần 48 năm 2017 (Từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 27/11

08h00

Phòng họp A13

Đoàn KT số 33 thuộc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về KT công tác Đảng của Viện KHGDVN. Thành phần: Đảng ủy Viện, Ban kiểm tra Đảng ủy Viện KHGDVN. Chủ nhiệm UBKT đảng ủy và VP đảng ủy chuẩn bị báo cáo, hồ sơ.

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2017 chuyên ngành LL&LSGD khóa 2014. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

PH G Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc họp cơ cấu lại Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực. Thành phần:Viện trưởng, PGS.TS. Trần Thị Thái Hà, TS. Lê Đông Phương, TS. Trương Xuân Cảnh, ThS. Hoàn Công Dụng và các trưởng phòng của TT Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực. Viện KHGDVN chuẩn bị nội dung và mời dự 

16h00

PH D Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm việc về Đề án tự chủ của Viện KHGD VN theo Nghị định 54 của Chính phủ về tự chủ của các tổ chức KHCN công lập. Thành phần: Tập thể Lãnh đạo, đại diện các phòng chức năng và TT ĐT BD. ThS Dương Trần Đức Minh chuẩn bị nội dung và báo cáo.

16h30

Phòng họp C53

Tổ chức seminar luận án cho NCS Đào Thị Bích Thủy, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

17h00

Phòng họp A4

PVT Lê Anh Vinh tiếp và làm việc với Đại diện công ty Mizuno, Nhật Bản. Kính mời Đại diện Lãnh đạo Trung tâm NCGD Phổ thông, Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học và Đại diện Lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế cùng dự.

Thứ Ba

28/11

08h30

Trường TH

Hội thảo kết quả sau một năm thực hiện đề án thực nghiệm chương trình giáo dục TH School. Thành phần: Theo giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

15h00

Phòng họp A4

Tổ chức Hội đồng duyệt đề cương luận văn thạc sĩ cho 01 học viên chuyên ngành QLGD khóa 2016.Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời. Kính mời Viện trưởng tham dự

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Lê Hồng Hạnh, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Tư

29/11

 

08h30

Hội trường C53

(cả ngày)

Tập huấn cho cán bộ tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương thuộc Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

08h00

47 Phạm Văn Đồng

Viện trưởng làm việc tại Cục đào tạo Bộ Công an

14h00

PH.D205

Lãnh đạo Viện dự Giao ban cơ quan Bộ tháng 11 năm 2017.

Thứ Năm

30/11

08h00

Phòng họp A4

Tổ chức Hội đồng seminar giữa kỳ và kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2017 chuyên ngành QLGD khóa 2015 (cả ngày). Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Liễu, chuyên ngành LL&LS GD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

D 205 Bộ GD& ĐT

PVT. Trần Huy Hoàng Họp dự thảo về Đề án ứng xử văn hóa trong trường học do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa. Kính mời:đại diện nhóm NC (PVT Hoàng cử).

14h00

HT TT học liệu, ĐH Thái Nguyên

 LĐ Viện dự Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc. Kính mời: TS. Lê Đông Phương (Viện KHGDVN - thành viên BST )

14h00

 

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện làm việc với Tổ thư kí Đề án 54. Mời Trưởng các phòng chức năng và GĐ Trung tâm ĐTBD. Tổ thư kí chuẩn bị. 

15h00

Phòng họp A13

Họp Hội đồng lương. Thành phần theo QĐ. Phòng TCCB chuẩn bị.

Thứ Sáu

01/12

 

08h00

Phòng họp C53

Tổ chức Hội đồng seminar giữa kỳ và kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2017 chuyên ngành QLGD khóa 2015.  Viện trưởng chủ trì. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu cấp Viện. CN: TS Trương Xuân Cảnh. KM: các thành viên Hội đồng, đại diện PCN, TTTT-TV, Tạp chí KHGD, thành viên nhiệm vụ.

08h00

Phòng họp B20

Tổ chức Hội đồng seminar giữa kỳ và kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2017 chuyên ngành LL&PPDHBM Toán khóa 2015. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

Hội trường C53

Tổ chức Hội đồng seminar giữa kỳ và kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2017 chuyên ngành LL&PPDHBM Văn – tiếng Việt khóa 2015 (cả ngày). Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức Hội đồng seminar giữa kỳ và kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2017 chuyên ngành Tâm lý học khóa 2015. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Bẩy

02/12

08h00

KS Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, HN

 PVT. Nguyễn Đức Minh dự Hội thảo thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2017 do TT Nguyễn Hữu Độ chủ trì.  Kính mời: TP. TCCB cùng dự.

08h00

Phòng họp A4

Hội đồng thẩm định SGK,SGV và SBT lớp 4; 5; 8. Thành phần: Ban chỉ đạo các Đề án Việt Lào, Các chủ biên, Các tác giả, Cố vấn chuyên môn, Các họa sĩ, Biên tập viên Giấy mời tham dự buổi làm việc của Hội đồng thấm định cấp Bộ 18 cuốn sách Tiếng Việt cho học sinh Lào tại Lào.

( 03 ngày 02 đến 04/12/2017)