Lịch công tác tuần 50 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

10/12/2017 21:51 GMT+7
Lịch công tác tuần 50 năm 2017 (Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 11/12

08h00

KS Sông Hồng, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Viện trưởng dự tập huấn các Giám đốc sở GDĐT về chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện CTSGK mới do Bộ trưởng và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì (đến hết sáng ngày 13/12). TP. QLKH cùng tham dự.

08h00

Phòng họp B20

Tập huấn Mã hóa và phân tích dữ liệu bằng Transana. TT NC Đánh giá Kết quả Giáo dục chuẩn bị. (cả tuần)

14h00

Hội trường C53

Tổ chức kiểm tra tiến độ, bảo vệ tiểu luận tổng quan, duyệt đề cương chi tiết của NCS khóa 2016 chuyên ngành LL&PPDHBM Văn-tiếng Việt. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

15h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Đặng Thị Thu Huệ, chuyên ngành LL&PPDHBM. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Ba

12/12

08h00

Phòng họp 3D

Viện Hàn Lâm KHXNVN

PVT. Trần Huy Hoàng dự Hội thảo khoa học “Văn hóa và phát triển: Những vấn đề của Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới”. PVT cử CB nghiên cứu cùng tham dự.

08h00

Phòng họp A4

Họp BCH Đoàn Viện KHGD VN.

08h00

-

17h00

HT 1, Đại học KH tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. HCM

- Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục do TT Phạm Mạnh Hùng chủ trì.

- Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học do TT Nguyễn Văn Phúc chủ trì.

Thành phần: TS. Lê Đông Phương tham dự (cả hai luật)

14h00

Phòng họp A4

 Đoàn kiểm tra Sở Tài Nguyên - Môi trường, kiểm tra về hiện trạng 02 trụ sở 101, 106 Trần Hưng Đạo phục vụ công tác xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Viện. Phòng THHCQT phối hợp với phòng KTTV chuẩn bị.

Thứ Tư

13/12

 

14h00

Phòng họp A4

Họp về kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức các đơn vị và Hội nghị CBCCVC cơ quan Viện KHGDVN năm 2018. Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Phó chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn TNCSHCM, các Trưởng phòng chức năng và bộ phận Tổng hợp. Phòng THHCQT chuẩn bị

15h00

Phòng họp A4

Họp BTC Hội thảo quốc tế. P. QLKH, P. HTQT phối hợp với TT. QLGD chuẩn bị nội dung và mời dự.

16h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017. TT ĐTBD chuẩn bị.

17h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Khánh Trinh, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Năm

14/12

08h30

PH tầng 2 – KS. TQT - Số 1 Yết Kiêu - HN

Hội thảo về chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non và phổ thông ở Việt Nam. GS. Trần Công Phong chủ trì. Thành phần: Theo Giấy mời.

08:00 - 17:00

 

Câu lạc bộ Hà Nội, số 76 Yên Phụ, Tây Hồ, HN

PVT Nguyễn Đức Minh dự Hội thảo "Mạng lưới các trường liên kết UNESCO Việt Nam: Vai trò và đóng góp cho phát triển bền vững" do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. TT Phổ thông cử CB tham dự.

08h00

-

17h00

ĐH Cần Thơ Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục do TT Phạm Mạnh Hùng chủ trì.

- Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học do TT Nguyễn Văn Phúc chủ trì.

Thành phần: TS. Lê Đông Phương tham dự (cả hai luật)

14h00

Phòng họp C53

Tổ chức Hội đồng duyệt đề cương luận văn thạc sĩ cho 01 học viên, chuyên ngành LL&PPDHBM khóa 2016. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

17h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện, mã số V2016-11, do TS. Lương Việt Thái chủ nhiệm. Viện trưởng chủ trì, Kính mời: thành viên Hội đồng, đại diện các phòng chức năng, Trung tâm TT-TV, Tạp chí KHGD cùng dự.

Thứ Sáu

15/12

 

08h00

Phòng họp A13

Họp xét Hợp đồng lao động. Thành phần theo quyết định. Phòng TCCB chuẩn bị và mời.

09h30

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo Đề án 54. Thành phần theo quyết định. Tổ thư kí chuẩn bị. 

13h30 – 15h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện KHGDVN. Văn phòng đản ủy chủ trì, phối hợp với P. TCCB chuẩn bị nội dung và tài liệu.

15h00

Hội trường   Vip 1, tầng 2, Khách sạn TQT, số 1 Yết Kiêu, HN

Tổ chức lễ trao bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2017. Kính mời các đại biểu tham dự (thành phần theo giấy mời). Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Bẩy

16/12