Lịch công tác tuần 51 năm 2017 (Bổ sung lần 3)

17/12/2017 20:35 GMT+7
Lịch công tác tuần 51 năm 2017 (Từ ngày 18/12 đến ngày 23/12/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

 

Thứ hai 18/12

08h00

Phòng họp A13

Họp giao ban. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Công đoàn Viện, Bí thư ĐTN Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng. Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị.

10h00

Phòng họp B20

Lịch kiểm tra giám sát năm 2017:

    Chi bộ Trung tâm NCGD Dân tộc

Thành phần đoàn kiểm tra: UBKT Đảng ủy Viện và VPĐU

Thành phần đơn vị: Các đ.c trong Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

11h00

Phòng họp B20

Lịch kiểm tra giám sát năm 2017 :

    Chi bộ Phòng Quản lý khoa học

Thành phần đoàn kiểm tra: UBKT Đảng ủy Viện và VPĐU

Thành phần đơn vị: Các đ.c trong Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

13h30

Trung tâm NC GD Đặc biệt

52 Liễu Giai

 

Lãnh đạo Viện tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Sở giáo dục Geyongsangnam Hàn Quốc. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. Kính mời: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm NC Giáo dục Đặc biệt, Đại diện Phòng QLKH, Phòng HTQT cùng dự. Trung tâm NC Giáo dục Đặc biệt chuẩn bị.

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Bệnh thành tích trong giáo dục hiện nay”. Kính mời: thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng tham dự.

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Phan Thị Thùy Trang, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Nhà Khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

 Hội nghị nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về Chương trình giáo dục phổ thông. PVT Lê Anh Vinh dự.

15h00

Phòng họp

A13

 Họp Tổ thư kí Đề án 54.

 

16h00

Phòng họp A13

Họp rà soát công tác Tài chính trường Tiểu học TN. Thành phần: các trưởng phòng KTTV, TCCB, QLKH và BGH, kế toán trường Tiểu học TN. Trường Tiểu học TN chuẩn bị văn bản.

Thứ Ba

19/12

08h30

Phòng họp A4

Họp Ban nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế "Chiến lược và kế hoạch GD trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0". Viện trưởng chủ trì. Trung tâm QLGD chuẩn bị và mời.

08h00

Số 33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, HN

Hội thảo Quốc gia “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua phát triển ngôn ngữ ”. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. Kính mời LĐ phòng QLKH, HTQT, Trung tâm Phân tích Dự báo NCĐT NL và Trung tâm GD Dân tộc. TT GD Dân tộc chuẩn bị.

13h30

Khách sạn

Sài Gòn

41-47 Đông Du, Quận 1

TP HCM

PVT Trần Huy Hoàng dự Hội nghị Tổng kết Thư Viện TT năm 2017 và ký thỏa thuận hợp tác năm 2018.

Thứ Tư

20/12

 

08h30

PH. D

Bộ GD&ĐT

Họp Ban soạn thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp GV Sư phạm. PVT Lê Anh Vinh dự

08h00

VP Chính

Phủ

Viện trưởng làm việc tại Văn phòng Chính phủ.

08h00

Trường ĐHSP HN

Viện trưởng dự Hội thảo Quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng GV PT, CBQL, CSGD Phổ thông, GVSP. Mời Ths Nguyễn Ngọc Ánh cùng dự.

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Đinh Hoàng Hương, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

16h30

Phòng họp A13

Họp tập thể LĐ Viện. Phành phần: LĐ Viện, Thường vụ Đảng ủy Viện.

Thứ Năm

21/12

08h00

Bộ GD&ĐT

Họp BST sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: Viện trưởng, Giám đốc TT Quản lý GD.

08h30

VP Dự án Xây dựng Trường Thực nghiệm

Họp Ban quản lý Dự án XD trường Thực nghiệm KHGD thuộc Viện KHGDVN. PVT Hoàng chủ trì. Thường trực BQL chuẩn bị.

14h00

Bộ GD&ĐT

 Họp BST sửa đổi, bổ sung Luật GD ĐH do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: Viện trưởng và Giám đốc TT NCGD Đại học và nghề nghiệp.

13h30

Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng

Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường quan hệ đối tác giữa nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao tiếp cận dịch vụ giáo dục cho trẻ khuyết tật”. Kính mời Viện Trưởng chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời.

14h00

Phòng họp

 A4

Xemina khoa học, về: Phát triển chương trình giáo dục phổ thông, theo tiếp cận mới. Người báo cáo: PGS.TS Nguyễn Hữu Chí, nghiên cứu viên cao cấp, Viện KHGDVN. Thành phần: Các công đoàn viên thuộc Công đoàn Viện KHGDVN.

14h00

Phòng họp  B20

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2016-VKG-03 do PGS. TS. Trần Thị Thái Hà chủ nhiệm. Kính mời: thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng tham dự.

17h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2017-VKG-10 do PGS. TS. Nguyễn Đức Minh chủ nhiệm. Kính mời: thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng  tham dự.

Thứ Sáu

22/12

 

08h00

Phòng họp A4

Tổ chức xét tuyển NCS năm 2017, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Kính mời các thành viên Tiểu ban xét tuyển tham dự. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

Phòng họp B20

Khảo sát nhiệm vụ môi trường năm 2017. Kính mời: thành viên Hội đồng (theo Quyết định), đại diện các phòng chức năng. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà, PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga, TS. Nguyễn Thị Thu Hà chuẩn bị báo cáo (Mẫu 14 Thông tư 11/2016/TT - BGDĐT) và sản phẩm.

08h00

Phòng họp tầng 3  - Số 4 Trịnh Hoài Đức

Lịch kiểm tra giám sát năm 2017: 

    Chi bộ Trung tâm NC Giáo dục Không chính quy.

Thành phần đoàn kiểm tra: UBKT Đảng ủy Viện và VPĐU

Thành phần đơn vị: Các đ.c trong Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

08h00

PH. D

Bộ GD&ĐT

Tổng kết công tác của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GD&ĐT do TT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. PVT Trần Huy Hoàng dự họp.

09h30

Phòng họp tầng 3  - Số 4 Trịnh Hoài Đức

Lịch kiểm tra giám sát năm 2017:

    Chi bộ Trung tâm NC Giáo dục Mầm non

Thành phần đoàn kiểm tra: UBKT Đảng ủy Viện và VPĐU

Thành phần đơn vị: Các đ.c trong Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch CĐ bộ phận

11h00

Số 1 Yết Kiêu. KS.TQT

Gặp mặt Cựu Quân nhân Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Thành phần: Cựu Quân nhân, LĐ Viện, LĐ các phòng Chức năng và TT ĐTBD. BCH QS Viện KHGDVN chuẩn bị.

14h00

Phòng họp tầng 2  - 52 Liễu Giai

Lịch kiểm tra giám sát năm 2017 :

    Chi bộ Trung tâm NC Công nghệ Giáo dục

Thành phần đoàn kiểm tra: UBKT Đảng ủy Viện và VPĐU

Thành phần đơn vị: Các đ.c trong Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch CĐ bộ phận

16h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2015-37-35 do TS. Lương Việt Thái chủ nhiệm. Kính mời: thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng tham dự. ( Thứ năm chuyển sang)

Thứ Bẩy

23/12

08h00

Số 1 Hùng Vương

Viện trưởng Trần Công Phong dự họp Hội đồng lý luận Trung ương.