Lịch công tác tuần 52 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

24/12/2017 20:01 GMT+7
Lịch công tác tuần 52 năm 2017 (Từ ngày 25/12 đến ngày 30/12/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 25/12

08h00

 

Các đơn vị triển khai xây dựng báo cáo thành tích năm 2017 của đơn vị và hướng dẫn CCVC hoàn thiện phiếu tự đánh giá, phân loại CCVC năm 2017.

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Đào Thanh Hải, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Ba

26/12

08h00

HT. A

Bộ GD&ĐT

LĐ Viện dự giao ban Bộ tháng 12 và tổng kết năm 2017.

13h30

Phòng họp B20

Tổ chức Hội đồng seminar giữa kỳ và kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2017 chuyên ngành LL&LSGD khóa 2015. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

13h30

PH.D Bộ GD&ĐT

Họp góp ý xây dựng Trung tâm học liệu Ngoại ngữ Quốc gia. PVT Lê Anh Vinh dự.

14h00

Phòng họp A4

Họp thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần: LĐ Viện, trưởng các phòng CN, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện. Phòng KTTV chuẩn bị.

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức Hội đồng bảo vệ cấp bộ  môn cho NCS Lê Hồng Hạnh, chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thứ Tư

27/12

 

08h00

VP BQLDA

52 Liễu Giai

 Họp Ban Quản lý dự án các Trường Thực nghiệm về công tác bàn giao hồ sơ dự án. Thành phần: ThS Lưu Văn Định, ThS Dương Trần Đức Minh, ThS Lê Anh Đức, A Nguyễn Ngọc Khuê, Chị Mai Thị Hương và BQL Dự án. 

08h30

Số 1 Yết Kiêu, HN

Hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐHSP. Viện trưởng và PVT Lê Anh Vinh dự.

08h30

Phòng họp A4

Họp góp ý cho báo cáo “Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh”. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, PGS. TS. NguyễnThị Mỹ Trinh chuẩn bị nội dung và mời họp.

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng báo cáo thường niên. PVT Lê Anh Vinh chủ trì, nhóm Thư ký chuẩn bị và mời.

15h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện KHGDVN 

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức Hội đồng bảo vệ cấp bộ  môn cho NCS Đoàn Như Hùng, chuyên ngành Quản lý giáo dục

 

Thứ Năm

28/12

08h00

Phòng họp

A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Phạm Thị Phương Huyền, chuyên ngành LL&PPDHBM Văn – tiếng Việt. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

10h00

Hội trường C53

 Họp công bố các quyết định Tổ chức, Nhân sự của các đơn vị thuộc Viện KHGDVN. Thành phần: LĐ Viện, Thường vụ Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ, LĐ các đơn vị, Thường vụ Công đoàn Viện, Bí thư đoàn Thanh niên Viện và Tổ thư ký Đề án 54. Phòng TCHC và tổ Thư ký chuẩn bị.

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ cho 02 NCS, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A13

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện, mã số V2016-10, Viện trưởng chủ trì. Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Thị Hiền Lương. Kính mời: thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, Trung tâm NCGD Phổ thông, các phòng chức năng tham dự.

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Ngọc Minh, chuyên ngành LL&LSGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

 

P503, Số 4, Trịnh Hoài Đức, HN

Hội thảo đề tài cấp Bộ, mã số B2017-VKG-08, chủ nhiệm TS.Hà Đức Đà. Thành phần: Theo giấy mời. Trung tâm GĐT chuẩn bị.

Thứ Sáu

29/12

 

 

Các đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

Thứ Bẩy

30/12