Lịch công tác tuần 1 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

01/01/2018 23:31 GMT+7
Lịch công tác tuần 1 năm 2018 (Từ ngày 01/01 đến ngày 06/01/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 01/01

 

 

Nghỉ tết Dương lịch

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018!

Thứ Ba

02/01

8h00

Trung tâm NC. Tâm lý học và Giáo dục học

PVT Trần Huy Hoàng làm việc với Trung tâm NC. Tâm lý học và Giáo dục học thông báo kết quả kiện toàn Lãnh đạo Trung tâm. Thành phần: Đại diện LĐ phòng TC-HC và toàn thể CB Trung tâm

8h45

Trung tâm NC. Giáo dục Đại học

PVT Lê Anh Vinh làm việc với Trung tâm NC. Giáo dục Đại học thông báo kết quả kiện toàn Lãnh đạo Trung tâm. Thành phần: Đại diện LĐ phòng TC-HC và toàn thể CB Trung tâm

10h00

Ban NC. Giáo dục Dân tộc

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với Ban NC. Giáo dục Dân tộc thông báo kết quả kiện toàn Lãnh đạo Ban NC. Giáo dục Dân tộc. Thành phần: Đại diện LĐ phòng TC-HC và toàn thể CB của Ban NC. Giáo dục Dân tộc

14h00

C53

Công đoàn Viện KHGDVN tổ chức Hội nghị đại biểu để giới thiệu và bầu bổ sung BCH Công đoàn Viện. Thành phần: Theo Giấy mời và Giấy triệu tập

15h30

A4

Viện trưởng làm việc với toàn thể Lãnh đạo và CB các phòng chức năng (theo cơ cấu cũ) thông báo kết quả kiện toàn tổ chức, kiện toàn Lãnh đạo các Phòng chức năng

Thứ Tư

03/01

8h00

Các đơn vị

Lãnh đạo các đơn vị tổ chức họp và triển khai công việc theo cơ cấu mới; xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội nghị CCVC 2018 của đơn vị

8h00

C53

PVT Lê Anh Vinh làm việc với Trung tâm NC. Giáo dục phổ thông thông báo kết quả kiện toàn tổ chức, kiện toàn Lãnh đạo Trung tâm. Thành phần: Đại diện LĐ phòng TC-HC và toàn thể CB Trung tâm (gồm 03 Trung tâm hợp nhất)

8h00

A4

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ KH&CN B2015-37-40NV (do TS. Nguyễn Đức Cường chủ nhiệm). Kính mời: Hội đồng; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện các Phòng chức năng; Tạp chí; TT Thông tin và Dự báo

14h00

A4

PVT Lê Anh Vinh làm việc với Trung tâm Thông tin và Dự báo thông báo kết quả kiện toàn kiện toàn tổ chức, kiện toàn Lãnh đạo Trung tâm. Thành phần: Đại diện LĐ phòng TC-HC và toàn thể CB Trung tâm (gồm 02 Trung tâm hợp nhất)

15h30

A4

Họp Ban Tổ chức Hội nghị CCVC 2018 của Viện. Thành phần theo Quyết định. P.TC-HC chuẩn bị. (Hoãn)

 

16h00

A4

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ B2017-VKG-14MT: "Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho trẻ mầm non" (Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Thu Hà). Kính mời: Hội đồng; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Tạp chí; TT Thông tin và Dự báo

 

Thứ Năm

04/01

9h30

Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước

Viện trưởng làm việc với Lãnh đạo Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước. TS. Trịnh Thị Anh Hoa và TS. Trương Xuân Cảnh cùng dự

14h00

PH. E, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện trưởng dự họp Ban thường vụ Đảng ủy Bộ do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng chủ trì

 

17h00

A4

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện V2016-12 (do TS. Trịnh Thị Anh Hoa chủ nhiệm). Kính mời: Hội đồng; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Tạp chí; TT Thông tin và Dự báo

Thứ Sáu

05/01

8h00

A4

Họp giao ban tháng 1/2018. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các Phòng chức năng; BTV Đảng ủy; BTV Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên

9h30

A4

Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Viện KHGDVN. Thành phần theo Quyết định. P.TC-HC chuẩn bị

14h00

PH. D, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện trưởng dự họp Đề án cơ cấu lại Trung tâm Hỗ trợ và cung ứng nhân lực do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà tham dự và chuẩn bị báo cáo

14h00

52 Liễu Giai

Hội nghị CCVC năm 2018 của Ban Nghiên cứu Giáo dục Đặc Biệt. Thành phần: Theo Giấy mời; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Đại diện Tổ thư kí BTC Hội nghị CCVC năm 2018 của Viện

17h00

A4

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ B2015-37-43NV (do TS. Nguyễn Khắc Thông chủ nhiệm). Kính mời: Hội đồng; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện LĐ các phòng chức năng

Thứ Bẩy

06/01