Lịch công tác tuần 2 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

08/01/2018 00:05 GMT+7
Lịch công tác tuần 2 năm 2018 (Từ ngày 08/01 đến ngày 13/01/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 08/01

8h00

Các đơn vị

Các đơn vị triển khai để tổng kết năm 2017; hoàn thiện nội dung đánh giá CCVC và bình xét thi đua năm 2017

13h45

Bộ Giáo dục và Đào tạo

PVT Trần Huy Hoàng dự họp về nhiệm vụ KH&CN của Viện do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì. Thành phần: Vụ KHCN&MT; Vụ KHTC; TS. Nguyễn Thị Hồng Vân và ThS. Dương Trần Đức Minh chuẩn bị và cùng tham dự

14h00

A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Trần Đăng Khởi, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Ba

09/01

8h30

B20

Ban chấp hành Công đoàn Viện họp chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Công đoàn

14h00

B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Phạm Thị Huyền, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Tư

10/01

8h00

Đại học Đồng Tháp

Viện trưởng làm việc với Trường Đại học Đồng Tháp. Trưởng phòng TC-HC cùng dự

8h30

B20

Ban chấp hành Công đoàn Viện họp chuẩn bị hồ sơ cho Đại hội Công đoàn

08h30

A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Lê Văn Hồng, chuyên ngành LL&LS giáo dục. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

14h00

B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Vũ Thị Yến Nhi, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&QHQT chuẩn bị và mời

14h00

PH.D, Bộ Giáo dục và Đào tạo

PVT Nguyễn Đức Minh dự họp Ban chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì

 

Thứ Năm

11/01

8h00

Hội trường E1, Nhà khách La Thành

Viện trưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8h300

A4

Phòng QLKH, ĐT&QHQT họp Phòng

9h00

B20

Hội nghị CCVC năm 2018 của Trung tâm Thông tin và Dự báo. Thành phần: Theo Giấy mời; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Đại diện Tổ thư kí BTC Hội nghị CCVC năm 2018 của Viện. (Chuyển từ sáng thứ 6 lên)

14h00

A13

Ban Thường vụ Đảng ủy Viện làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Viện về công tác Đại hội Công đoàn cơ sở Viện KHGDVN

14h30

B20

Nghiệm thu cơ sở Đề tài KH&CN cấp Bộ B2017-VKX-08 (do TS. Hà Đức Đà chủ nhiệm). Kính mời: Hội đồng; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện các Phòng chức năng; Tạp chí; TT Thông tin và Dự báo

15h30

A4

Họp Hội đồng Tuyển sinh. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

17h00

A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Phan Hùng Thư, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Sáu

12/01

8h00

PH.C, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ

8h00

 Trung tâm NC. GD Đại học

Hội nghị CCVC năm 2018 của Trung tâm NC Giáo dục Đại học. Thành phần: Theo Giấy mời; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Đại diện Tổ thư kí BTC Hội nghị CCVC năm 2018 của Viện

08h30

P. 505, Số 4 Trịnh Hoài Đức

Hội nghị CCVC năm 2018 của Ban NC. Giáo dục Dân tộc. Thành phần: Theo Giấy mời; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Đại diện Tổ thư kí BTC Hội nghị CCVC năm 2018 của Viện

08h30

B20

Hội nghị CCVC năm 2018 của Trung tâm NC Tâm lý học và Giáo dục học. Thành phần: Theo Giấy mời; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Đại diện Tổ thư kí BTC Hội nghị CCVC năm 2018 của Viện

9h00

A4

Hội nghị CCVC năm 2018 của Trung tâm Thông tin và Dự báo. Thành phần: Theo Giấy mời; Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Đại diện Tổ thư kí BTC Hội nghị CCVC năm 2018 của Viện. (Chuyển lên sáng thứ 5)

10h00

A13

Họp Ban chỉ đạo công tác Liên doanh Trường QTHN. Thành phần theo Quyết định

14h00

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Công đoàn Giáo dục Việt Nam duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn Viện KHGDVN. Thành phần: Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Viện; Ban Thường vụ Công đoàn Viện. Văn phòng Công đoàn chuẩn bị hồ sơ

14h00

A4

Họp công tác bàn giao các Phòng chức năng. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các Phòng chức năng (cũ và mới)

16h00

A4

Họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC năm 2018 của Viện KHGDVN. Thành phần theo Quyết định

Thứ Bẩy

13/01

8h30

Số 48,

 Liễu Giai

Họp Hội đồng thành viên Trường QTHN. Thành phần: Các thành viên HĐTV