Lịch công tác tuần 06 năm 2018 (Điều chỉnh lần 1)

05/02/2018 11:02 GMT+7
Lịch công tác tuần 06 năm 2018 (Từ ngày 05/02 đến ngày 10/02/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 05/02

7h30

Khách sạn La Thành

Hội thảo Quốc tế “Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh cách mạng cộng nghiệp 4.0”. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Ban Tổ chức, các đại biểu theo giấy mời và đăng ký tham dự, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện và mỗi đơn vị cử 02 cán bộ tham dự. (Cả ngày)

14h00

B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Tuyết, chuyên ngành Tâm lý học. Phòng QLKH, ĐT và HTQT chuẩn bị và mời.

15h00

A4

Tổ chức bàn giao nhà học B cho Trường THCS Thực Nghiệm do PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Ban QLDA, Phòng Tài chính - Quản trị và BGH Trường THCS Thực nghiệm chuẩn bị. Kính mời Lãnh đạo Viện tham dự

Thứ Ba

06/02

7h30

Khách sạn La Thành

Tập huấn về Xây dựngChiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh cách mạng cộng nghiệp 4.0. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Ban Tổ chức, các đại biểu theo giấy mời và đăng ký tham dự. (Cả ngày)

8h00

C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Hùng, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT và HTQT chuẩn bị và mời.

14h00

HT.A, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện trưởng dự họp Tổng kết hoạt động của CT KHGD năm 2017 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Bộ trưởng chủ trì

Thứ Tư

07/02

8h00

Sở GD & ĐT Hà Nội, Trường TH School và Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tham quan và làm việc với Sở GD & ĐT Hà Nội, Trường TH School và Trường Đại học Giao thông Vận tải. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Ban Tổ chức, các khách mời và đại biểu đăng ký tham dự

8h00

(Chuyển xuống 14h00 Thứ 6)

B20

Tổ chức nghiệm thu cơ sở NV TXTCN năm 2017 của Trung tâm NCGD Đặc biệt và Trung tâm NCGD Dân tộc. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì Hội đồng. Kính mời: Hội đồng và nhóm nghiên cứu cùng dự

8h00

A4

Tổ chức nghiệm thu cơ sở NV TXTCN năm 2017 của Trung Tâm  nghiên cứu QLGD, Trung Tâm  NCGD ĐH&NN, Trung Tâm  nghiên cứu CNGD và Trung Tâm  NC CSVC,TBDH và ĐCTE. Viện trưởng chủ trì Hội đồng. Kính mời: Hội đồng và nhóm nghiên cứu cùng dự.

14h00

HT.A, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đảng ủy Bộ

14h00

PH.C, Bộ Giáo dục và Đào tạo

PVT Trần Huy Hoàng dự họp về sửa đổi thông tư 17 quy định về dạy thêm, học thêm do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì

17h00

A4

Tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2016-VKG-03 do PGS.TS. Trần Thị Thái Hà chủ nhiệm.Kính mời: Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, các Phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN và Trung tâm Thông tin-Dự báo

Thứ Năm

08/02

8h00

B20

Tổ chức nghiệm thu cơ sở NV TXTCN năm 2017 của Trung tâm NC Tâm lý học và Giáo dục học, Trung tâm NCGD Mầm non, Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu Đào tạo nhân lực. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì Hội đồng. Kính mời: Hội đồng và nhóm nghiên cứu cùng dự

8h30

A13

Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh và Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh tiếp và làm việc với đại diện UNESCO Hà Nội về việc tổ chức “Diễn đàn chính sách Quốc gia”. Phòng QLKH,ĐT và HTQT cùng dự và mời

9h30

A4

Gặp mặt các thế hệ Lãnh đạo Viện KHGDVN. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các PCN, Chủ tịch Công đoàn Viện. Phòng TC-HC chuẩn bị

14h00

A4

Tổ chức nghiệm thu cơ sở NV TXTCN năm 2017 của Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng, Phòng QLKH. Viện trưởng chủ trì Hội đồng Kính mời: Hội đồng và nhóm nghiên cứu cùng dự

14h00

B20

Tổ chức nghiệm thu cơ sở NV TXTCN năm 2017 của Trung tâm NCGD Phổ thông. PVT Lê Anh Vinh chủ trì Hội đồng. Kính mời: Hội đồng và nhóm nghiên cứu cùng dự

Thứ Sáu

09/02

8h00

A4

Tổ chức nghiệm thu cơ sở NV TXTCN năm 2017 của Trung tâm NCGD Không chính quy và Trung tâm NC Đánh giá kết quả giáo dục. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì Hội đồng. Kính mời: Hội đồng và nhóm nghiên cứu cùng dự

8h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Đỗ Thị Thu Hằng, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT và HTQT chuẩn bị và mời

8h30

A13

Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh tiếp và làm việc với Trung tâm IRCI, Nhật bản.  Phòng QLKH, ĐT và HTQT cùng dự và mời

14h00

A4

Seminar của Câu lạc bộ Nhà khoa học trẻ: “Kinh nghiệm công bố bài báo khoa học trên các tạp chí Quốc tế”. Thành phần: các thành viên Câu lạc bộ, các cán bộ trẻ của Viện và các cán bộ quan tâm. Kính mời LĐV, LĐ các đơn vị thuộc Viện

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bội Quỳnh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT và HTQT chuẩn bị và mời

14h00

(Chuyển từ sáng Thứ 4 xuống)

B20

Tổ chức nghiệm thu cơ sở NV TXTCN năm 2017 của Trung tâm NCGD Đặc biệt và Trung tâm NCGD Dân tộc. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì Hội đồng. Kính mời: Hội đồng và nhóm nghiên cứu cùng dự

16h30

A13

Họp Hội đồng xét hết HĐLĐ. Thành phần theo Quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị

Thứ Bẩy

10/02