Lịch công tác tuần 07 năm 2018

11/02/2018 22:34 GMT+7
Lịch công tác tuần 07 năm 2018 (Từ ngày 12/02 đến ngày 17/02/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 12/02

8h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Quốc Vinh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

A4

Phòng QLKH, ĐT&HTQT họp Phòng

14h00

B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Vũ Thị Yến Nhi, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

15h00

C53

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Phạm Hà Thương chuyên ngành LL&PPDHBM. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

16h00

A13

Họp trực tuyến với Tổ chức OECD về Giáo dục 2030. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Kính mời ThS. Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm NC Giáo dục Đại học, Ông Đỗ Đức Lân, Trung tâm NC Giáo dục Phổ thông cùng dự. Phòng QLKH, ĐT&HTQT và Phòng Tài chính-Quản trị phối hợp chuẩn bị

16h45

101 THĐ

Lãnh đạo Viện gặp mặt chúc tết Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các đơn vị; Ban chấp hành Công đoàn Viện; Ban thường vụ Đoàn thanh niên. Phòng TC-HC phối hợp với Phòng TC-QT chuẩn bị

Thứ Ba

13/02

 

14h00

Các trụ sở

Lãnh đạo Viện kiểm tra các trụ sở làm việc

16h00

Các đơn vị

Các đơn vị tổng vệ sinh, tắt các thiết bị điện và niêm phong các phòng làm việc trước khi nghỉ tết

Thứ Tư

14/02

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

(Từ ngày 14/2 đến hết ngày 20/02/2018)

 

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018 !

 

Thứ Năm

15/02

Thứ Sáu

16/02

Thứ Bẩy

17/02