Lịch công tác tuần 10 năm 2018 (Bổ sung lần 3)

04/03/2018 22:17 GMT+7
Lịch công tác tuần 10 năm 2018 (Từ ngày 05/3 đến ngày 10/3/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 05/03

8h00

Phòng họp B20

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục khóa 2017 (học cả ngày), từ ngày 05/03 đến  10/03/2018

8h00

Phòng họp C52

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành LL&PPDHBM Văn-tiếng Việt khóa 2016 (học cả ngày),  từ ngày 05/03 đến  10/03/2018

8h00

Phòng họp C53

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục khóa 2016 (học cả ngày),  từ ngày 05/03 đến  10/03/2018

8h30

Phòng họp tầng 4

52 Liễu Giai

Tổ chức tập huấn lớp Thực hành Tâm vận động của chuyên gia Bỉ. Ban NCGD Đặc biệt chủ trì. (Từ ngày 01-.10/3/2018).

14h00

Phòng họp A13

Hội ý các công việc khẩn của Bộ  GD&ĐT. Kính mời PVT Lê Anh Vinh, PGS.TS Nguyễn Tiến Hùng, TS. Trịnh Anh Hoa, TS. Nguyễn Hồng Vân, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương. Đầu mối báo cáo  TS Trịnh Anh Hoa.

Thứ Ba

06/3

 

 

 

8h00

Phòng họp A13

Viện trưởng chủ trì họp nhóm nghiên cứu đề án Trường TH School. Trưởng các nhóm nghiên cứu chuẩn bị báo cáo về nội dung và tiến độ thực hiện.

8h00

Phòng họp A4

Họp BCH Đoàn Thanh niên về "Triển khai hoạt động Đoàn TN trong tháng thanh niên"

10h30

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện họp với Công ty Google. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, Đại diện Phòng Tổ chức-Hành chính,  Đại diện Phòng QLKH, ĐT&HTQT, đại diện Ban NC Chính sách và CLGD; Đại diện Trung tâm NCGD Phổ thông, Đại diện Lãnh đạo Trường THCS Thực nghiệm.

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng Báo cáo thường niên về giáo dục. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: Theo Quyết định. TS Lê Đông Phương và tổ thư ký chuẩn bị báo cáo về nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ

14h00

Phòng họp D205

 Hội thảo về xây dựng Thông tư quy định chính tả trong CT, SGK mới. Thành phần tham dự: GDTH, GDTrH, PC, Viện KHGDVN, NXBGD, DA RGE.

Thứ Tư

07/3

8h00

Phòng họp A4

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với Lãnh đạo Ban NCGD Dân tộc, Ban NCĐG Giáo dục, Ban NCGD Đặc biệt, Ban NCGD Thường xuyên và Trung tâm Ứng dụng KHGD.

10h30

Phòng họp A4

Viện trưởng  chủ trì họp các nhóm NC XD CT BDGV làm công tác kiêm nhiệm. Kính mời: LĐV, Giám đốc Trung tâm NCGD Phổ thông, Trung tâm NC TLH-GDH, Trung tâm TTDB, Trưởng phòng QLKH, ĐT và HTQT, Trưởng ban NCCS, Chủ nhiệm và Thư kí nhiệm vụ.

14h00

Phòng họp C

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ  tháng 3/2018

Thứ Năm

08/3

8h00

Trường ĐH Việt Hung

Viện trưởng làm việc tại Trường ĐH Việt Hung. Phòng QLKH, ĐT&HTQT cùng dự.

 

 

 

 

Thứ Sáu

09/3

08h00

Phòng A4

Viện trưởng chủ trì Hội thảo kết quả nghiên cứu và đề xuất Dự thảo Nghị định về quản lý cơ sở giáo dục MN, PT công lập. PGS.TS. Chu Cẩm Thơ và nhóm nghiên cứu chuẩn bị nội dung báo cáo và mời dự.

Hội thảo hoãn chuyển sang ngày 16/3/2018

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình TN. Nhóm Thư ký chuẩn bị và mời.

Thứ Bẩy

10/3