Lịch công tác tuần 11 năm 2018 (bổ sung lần 1)

12/03/2018 13:19 GMT+7
Lịch công tác tuần 11 năm 2018 (Từ ngày 12/3 đến ngày 17/3/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 12/03

8h00

A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

8h00

Trường THPT TN

Duyệt quyết toán của trường THPT Thực Nghiệm. Trường THPT TN phối hợp với Phòng TC-QT chuẩn bị

8h00

B20

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục khóa 2017 (họccả ngày), từ ngày 12/03 đến  17/03/2018

8h00

C52

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành LL&PPDHBM Văn-tiếng Việt khóa 2016 (học cả ngày),  từ ngày 12/03 đến  17/03/2018

8h00

C53

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục khóa 2016 (học cả ngày), từ ngày 12/03 đến  17/03/2018

Thứ Ba

13/3

8h00

Trường THCS TN

Duyệt quyết toán của trường THCS Thực Nghiệm. Trường THCS TN phối hợp với Phòng TC-QT chuẩn bị

15h30

Ban NC. Giáo dục Đặc biệt

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với Ban NC. Giáo dục Đặc biệt. Thành phần: Trưởng các phòng chức năng, Trưởng Ban thanh tra Nhân dân, Chủ tịch Công đoàn Viện. Ban NC. Giáo dục Đặc biệt chuẩn bị

Thứ Tư

14/3

8h00

A4

Họp triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của Viện và các đơn vị thuộc Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện. Phòng TC-HC chuẩn bị

14h00

A4

Duyệt quyết toán củaTrung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực (đơn vị cũ). Trung tâm PTDB phối hợp với Phòng TC-QT chuẩn bị

15h00

A13

Viện trưởng làm việc với Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk. Thành phần: Đại diện LĐ Phòng QLKH,ĐT&HTQT, TC-HC, Ban NC CS&CLPTGD. Ban NC CS&CLPTGD chuẩn bị nội dung

Thứ Năm

15/3

8h00

A4

Họp liên tịch Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Công đoàn Viện và Đoàn thanh niên Viện về kế hoạch công tác của các tổ chức đoàn thể. Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn chuẩn bị và mời

10h00

A13

Họp Đảng ủy Viện. Phòng TC-HC và Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị

14h00

A4

Họp Hội đồng lương. Phòng TC-HC chuẩn bị

15h00

A4

Họp Ban soạn thảo Phương án thí điểm tự chủ các trường Thực nghiệm. Thành phần theo Quyết định. Tổ thư kí chuẩn bị báo cáo

17h00

B20

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình TN. Nhóm Thư ký chuẩn bị và mời

Thứ Sáu

16/3

08h00

C53

Hội thảo kết quả nghiên cứu và đề xuất Dự thảo Nghị định về quản lý cơ sở giáo dục MN, PT công lập. PGS.TS. Chu Cẩm Thơ và nhóm nghiên cứu chuẩn bị nội dung báo cáo và mời dự

14h00

A4

Họp về Quy chế chi tiêu nội bộ Viện năm 2018 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tài chính năm 2018. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Ban thường vụ Công đoàn Viện. Phòng TC-QT chuẩn bị nội dung

16h00

A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Quỳnh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy

17/3