Lịch công tác tuần 16 năm 2018

15/04/2018 20:12 GMT+7
Lịch công tác tuần 16 năm 2018 (Từ ngày 16/4 đến ngày 21/4/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 16/4

8h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

8h00

Phòng họp B20

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành LL&PPDHBM Toán khóa 2016, 2017  (học cả ngày), từ ngày 16/4 đến  21/4/2018

8h00

Hội trường C53

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành LL&LSGD khóa 2016, 2017 (học cả ngày), từ ngày 16/4 đến  21/4/2018

8h30

50 Liễu Giai

Đoàn Kiểm toán làm việc tại các Trường Thực nghiệm (đến hết ngày 17/4). Phòng TC-QT và các Trường chuẩn bị

9h00

Phòng họp A4

Tiếp và làm việc với Đại diện Công ty UL, Hoa Kỳ. PVT Lê Anh Vinh chủ trì, mời Đại diện Trung tâm NC Giáo dục Phổ thông, Trung tâm NC Giáo dục Mầm non, Ban NC Giáo dục Dân tộc, Phòng TC-HC. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và cùng dự.

10h30

Phòng họp A4

Họp nhiệm vụ xây dựng Báo cáo thường niên về giáo dục. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì, Tổ thư kí nhiệm vụ, TS Lê Đông Phương, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân. Tổ thư kí chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp Ban soạn thảo Đề án Đổi tên Trung tâm NC.GDPT. Thành phần theo Quyết định. Trung tâm NC.GDPT chuẩn bị báo cáo

17h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp về soạn thảo Nghị định quy định về quản lý các cơ sở GDMN, GDPT công lập do Bộ trưởng chủ trì. PVT Nguyễn Đức Minh tham dự và thành phần theo giấy mời

Thứ Ba

17/4

8h30

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp về triển khai thành phần 3.1 của Dự án RGEP do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Viện trưởng, PVT Lê Anh Vinh tham dự và thành phần theo giấy mời

14h00

Cos 400 Ba Vì, Hà Nội

 

Bộ trưởng chủ trì hội nghị Giám đốc 63 Sở GDĐT. Thành phần theo giấy mời

Thứ Tư

18/4

8h00

Phòng họp A4

Họp duyệt Kế hoạch công tác 2018 của các đơn vị: Ban NC. Giáo dục Đặc Biệt; Ban NC. Đánh giá Giáo dục; Ban NC. Giáo dục Thường xuyên; Ban NC. Giáo dục Dân tộc; Trung tâm Ứng dụng KHGD. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị duyệt kế hoạch. Các đơn vị chuẩn bị báo cáo.

8h00

Phòng họp B20

Đoàn kiểm toán làm việc tại Viện (đến hết ngày 20/4). Phòng TC-QT chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp về hoàn thiện một số Đề án của Viện. Phòng TC-HC mời họp

15h30

Phòng họp A4

Họp duyệt Kế hoạch công tác 2018 của các đơn vị: Ban NC. Chính sách và Chiến lược PTGD; Tạp chí KHGDVN. Thành phần: Viện trưởng chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị duyệt kế hoạch. Các đơn vị chuẩn bị báo cáo

17h00

Phòng họp A4

Họp Ban chỉ đạo công tác liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội. Thành phần theo Quyết định

Thứ Năm

19/4

7h30

Cung văn hóa Việt Xô

Đại hội công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (đến hết ngày 20/4). Thành phần theo giấy mời

14h30

Phòng họp A4

Họp duyệt Kế hoạch công tác 2018 của các đơn vị: Trung tâm NC. Giáo dục Phổ thông; Trung tâm NC.Giáo dục Đại học; Trung tâm Thông tin và Dự báo. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các Trung tâm duyệt kế hoạch. Các Trung tâm chuẩn bị báo cáo

Thứ Sáu

20/4

8h30

PH Tầng 3, Số 4 Trịnh Hoài Đức

Hội thảo Đánh giá chương trình, tài liệu học xóa mù chữ hiện hành và đề xuất xây dựng chương trình, tài liệu học xóa mù chữ mới. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh; Đại diện LĐ Vụ GDTX; Phòng QLKH, ĐT và HTQT; Hội Khuyến học; các cán bộ quan tâm. Ban NC. GDTX chuẩn bị

14h00

Hội trường C53

Cục Công nghệ thông tin tổ chức Hướng dẫn về sử dụng E-office trong quản lý, điều hành và xử lý các văn bản hành chính. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, Thư kí tổng hợp các đơn vị và chuyên viên các Phòng chức năng. Phòng TC-HC chuẩn bị

Thứ Bẩy

21/4