Lịch công tác tuần 18 năm 2018

01/05/2018 21:48 GMT+7
Lịch công tác tuần 18 năm 2018 (Từ ngày 30/4 đến ngày 05/5/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 30/4

NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

Thứ Ba

01/5

Thứ Tư

02/5

8h00

Phòng họp A13

Họp triển khai một số công việc. Thành phần Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Thường vụ Công đoàn Viện

10h00

Phòng họp A4

Họp rà soát các đề xuất đề tài/nhiệm vụ KHCN 2019. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Thường trực Hội đồng KH&ĐT Viện, Trưởng các Trung tâm/Ban Nghiên cứu. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị nội dung

Thứ Năm

03/5

8h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Huề, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Họp duyệt Kế hoạch công tác 2018 của các đơn vị: Trung tâm NC. Giáo dục Mầm non, Trung tâm NC. Tâm lý học và Giáo dục học. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị duyệt kế hoạch. Các đơn vị chuẩn bị báo cáo

15h30

Phòng họp A4

Họp duyệt Kế hoạch công tác 2018 của các đơn vị: Ban NC. Chính sách và Chiến lược PTGD; Tạp chí KHGDVN. Thành phần: Viện trưởng chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị duyệt kế hoạch. Các đơn vị chuẩn bị báo cáo

Thứ Sáu

04/5

8h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về một số nhiệm vụ KHGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

9h30

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về thực trạng chất lượng trường Phổ thông. Thành phần Lãnh đạo Viện, các thành viên nhóm nghiên cứu

10h00

Phòng họp B20

Mở thầu gói thầu “Mua sắm máy tính máy in đợt 2-2017”. Thành phần: Tổ chuyên gia đấu thầu.

14h00

Phòng họp A4

Họp giao ban cơ quan Viện tháng 4/2018. Thành phần theo quy định. Phòng TC-HC chuẩn bị

15h30

Phòng họp A4

Họp về Đề án tự chủ của Trường Thực nghiệm. Phòng TC-HC mời họp

Thứ Bẩy

05/5