Lịch công tác tuần 19 năm 2018

06/05/2018 23:55 GMT+7
Lịch công tác tuần 19 năm 2018 (Từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 07/5

8h00

Tại các đơn vị

Các đơn vị họp triển khai công việc và hoàn thiện Kế hoạch công tác của đơn vị sau họp góp ý

8h30

Phòng họp A4

Họp thông báo kết luận kiểm toán NN tại Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Ban giám hiệu và kế toán các trường Thực nghiệm, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện. Phòng TC-QT chuẩn bị

8h30

Phòng họp A13

Tiếp và làm việc với Đại diện Tổ chức JICA Nhật Bản. PVT Lê Anh Vinh chủ trì, kính mời đại diện Trung tâm NCGD Đại học. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và cùng dự

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về công bằng cơ hội tiếp cận GDMN và GDPT do Viện trưởng chủ trì. Thành phần: Lãnh đạo Viện và các thành viên nhóm nghiên cứu. TS. Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị

14h00

Phòng họp B20

Họp Ban chấp hành Công đoàn Viện

Thứ Ba

08/5

8h00

Khách sạn Câu lạc bộ Hà Nội

76 Yên Phụ, Hà Nội

Hội thảo khu vực Mekong về “Tăng cường chính sách Giáo dục vì sự phát triển bền vững” do Văn phòng UNESCO Hà Nội và Trung tâm Quốc tế về Giáo dục vì sự phát triển bền vững của Thụy Điển (SWEDESD) thuộc Đại học Uppsala phối hợp tổ chức. Thành phần tham dự theo giấy mời

(Hai ngày, ngày 08&09/5/2018)

8h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp Ban soạn thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK trong các cơ sở GDPT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và các thành viên BST

14h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo công tác liên doanh Trường QTHN. Thành phần theo quyết định

15h30

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét danh sách đăng kí đi học sau đại học năm 2018. Thành phần theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời họp

16h30

Phòng họp A13

Họp về Đề án tự chủ trường Thực nghiệm. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng, Hiệu trưởng các trường Thực nghiệm và các thành viên chủ trì dự thảo Đề án

Thứ Tư

09/5

8h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về một số nhiệm vụ KHGD do PVT Trần Huy Hoàng chủ trì

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp về Dự án "Mắt sáng học hay" do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và thành viên theo Giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Họp với các Chủ nhiệm Đề tài chương trình Quốc gia về Khoa học Giáo dục. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng QLKH, ĐT và HTQT; Trưởng phòng Phòng TC-QT

15h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu về chỉ số phát triển do PVT Trần Huy Hoàng chủ trì

Thứ Năm

10/5

8h00

PH A, Bộ GD&ĐT

Họp góp ý dự thảo Nghị định quy định về học bổng chính sách và chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV tại các CSGD do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần theo Giấy mời

8h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Tím Huế, chuyên ngành LL&LLSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét hết hợp đồng lao động. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời họp

14h00

Phòng họp A13

Tiếp và làm việc với Hội đồng Khảo thí Quốc tế, Trường Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm NCGD Đại học, Trung tâm NCGD Phổ thông, Phòng QLKH, ĐT&HTQT

15h00

Phòng họp A4

Họp Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 các trường Thực nghiệm. Thành phần: Ban chỉ đạo; Ban giám hiệu các trường Thực nghiệm. Các trường Thực nghiệm phối hợp với Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị báo cáo

Thứ Sáu

11/5

8h00

Phòng họp A4

Họp duyệt KHCT các Phòng chức năng. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo và chủ tịch Công đoàn các Phòng chức năng. Các Phòng chức năng chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp A13

Tiếp và làm việc với chuyên gia UNESCO Bangkok. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì; nhóm thư kí Báo cáo thường niên

15h00

Phòng họp A4

Họp về Đề án vị trí việc làm các Phòng chức năng. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo và chủ tịch Công đoàn các Phòng chức năng. Các Phòng chức năng chuẩn bị báo cáo

Thứ Bẩy

12/5