Lịch công tác tuần 22 năm 2018

28/05/2018 06:54 GMT+7
Lịch công tác tuần 22 năm 2018 (Từ ngày 28/5 đến ngày 02/6/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 28/5

8h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Lý Thanh Hiền, chuyên ngành LL&LSGD, khóa 2014. Phòng QLKH, ĐT&QHQT chuẩn bị và mời.

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ

Thứ Ba

29/5

8h00

Phòng họp A4

Họp về công tác cơ sở vật chất các trụ sở của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, đại diện BGH các trường Thực nghiệm, đại diện Lãnh đạo Ban NC. Giáo dục Đặc biệt. Phòng TC-QT chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm hợp tác NC với Perkin School. Ban NCGD Đặc biệt chuẩn bị và mời dự

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm xây dựng chương trình song ngữ Việt – Lào. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, đại diện các nhóm biên soạn và tổ thư ký

Thứ Tư

30/5

14h00

Phòng họp A4

Họp về Đề án xây dựng mô hình trường học thông minh. Thành phần: Lãnh đạo Viện; đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Trung tâm NC. GDPT; các thành viên nhóm nghiên cứu

Thứ Năm

31/5

8h00

PH H, Bộ GD&ĐT

Họp nhóm nghiên cứu và Hội đồng thẩm định về Quy tắc ứng xử trong trường học do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần theo Quyết định và theo Giấy mời

8h30

Phòng họp A4

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế về tâm lí học nhân cách. Hội Khoa học TL-GD Việt Nam chủ trì

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp giao ban cơ quan Bộ tháng 5/2018. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu về chỉ số phát triển người học.  PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; các thành viên nhóm nghiên cứu

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm Nghiên cứu xây dựng Báo cáo giáo dục thường niên. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: các tác giả được phân công viết chuyên đề và tổ thư ký chuẩn bị báo cáo về nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Thứ Sáu

01/6

8h30

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp về Thông tư ban hành chương trình GDPT mới do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và thành viên theo Giấy mời

Thứ Bẩy

02/6