Lịch công tác tuần 22 năm 2018 (Bổ sung lần 2)

29/05/2018 12:55 GMT+7
Lịch công tác tuần 22 năm 2018 (Từ ngày 28/5 đến ngày 02/6/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 28/5

8h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

14h00

PH tầng 8, Bộ GD&ĐT

Đại diện Lãnh đạo Viện dự họp về chuẩn bị trả lời chất vấn Quốc hội do Bộ trưởng chủ trì

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Lý Thanh Hiền, chuyên ngành LL&LSGD, khóa 2014. Phòng QLKH, ĐT&QHQT chuẩn bị và mời.

Thứ Ba

29/5

8h00

Phòng họp A4

Họp về công tác cơ sở vật chất các trụ sở của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, đại diện BGH các trường Thực nghiệm, đại diện Lãnh đạo Ban NC. Giáo dục Đặc biệt. Phòng TC-QT chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm hợp tác NC với Perkin School. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. Ban NCGD Đặc biệt chuẩn bị và mời dự

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm xây dựng chương trình song ngữ Việt – Lào. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, đại diện các nhóm biên soạn và tổ thư ký

Thứ Tư

30/5

14h00

Phòng họp A4

Họp về Đề án xây dựng mô hình trường học thông minh. Thành phần: Lãnh đạo Viện; đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Trung tâm NC. GDPT; các thành viên nhóm nghiên cứu

Thứ Năm

31/5

8h00

PH H, Bộ GD&ĐT

Họp nhóm nghiên cứu và Hội đồng thẩm định về Quy tắc ứng xử trong trường học do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần theo Quyết định và theo Giấy mời

8h30

Phòng họp A4

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế về tâm lí học nhân cách. Hội Khoa học TL-GD Việt Nam chủ trì

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp giao ban cơ quan Bộ tháng 5/2018. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu về chỉ số phát triển người học.  PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; các thành viên nhóm nghiên cứu

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm Nghiên cứu xây dựng Báo cáo giáo dục thường niên. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: các tác giả được phân công viết chuyên đề và tổ thư ký chuẩn bị báo cáo về nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Thứ Sáu

01/6

8h30

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp về Thông tư ban hành chương trình GDPT mới do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và thành viên theo Giấy mời

14h00

50-52    Liễu Giai

Đón tiếp Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc kiểm tra thực trạng các trường Thực nghiệm. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo Phòng TC-QT; Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-HC, Phòng QLKH, ĐT&HTQT, Trung tâm NC.GDPT; Ban Giám hiệu các trường Thực nghiệm. Phòng TC-QT phối hợp với các trường Thực nghiệm chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp về Đề án Lịch sử Việt – Lào. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì; PGS. TS Nguyễn Hồng Vân; Đại diện phòng Lịch sử- Địa lí Trung tâm Phổ thông; Tổ thư kí (TS. Lê Thị Sông Hương; ThS. Nguyễn Mai Phượng; ThS. Vũ Thanh Tú)

Thứ Bẩy

02/6