Lịch công tác tuần 24 năm 2018 (Có bổ sung)

13/06/2018 23:15 GMT+7
Lịch công tác tuần 24 năm 2018 (Từ ngày 11/6 đến ngày 16/6/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 11/6

8h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng. Phòng TC-QT chuẩn bị báo cáo phương án tự chủ của Viện

10h00

Phòng họp A13

Họp về nội dung tiếp công dân. Phòng TC-HC mời họp

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng giảng viên. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, các thành viên nhóm nghiên cứu. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

14h30

Phòng họp B20

Nghiệm thu cơ sở Đề tài KHCN cấp Bộ B2016-VKG-01, chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương. Thành phần: các thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, đại diện Trung tâm NC.GDPT, đại diện các phòng chức năng và nhóm nghiên cứu

Thứ Ba

12/6

8h00

Phòng họp A4

Họp kế hoạch hội thảo năm 2018 của Viện. Lãnh đạo Viện, Thường trực HĐ KH&ĐT, trưởng các Phòng chức năng. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

9h00

Phòng họp B20

Seminar báo cáo kết quả đi công tác, học tập ở nước ngoài trong quý II/2018 do Lãnh đạo Viện, viên chức và nghiên cứu viên của Viện trình bày

Báo cáo viên:

- PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Viện trưởng

- PGS.TS. Phạm Minh Mục, Trưởng Ban NCGD Đặc biệt

- ThS. Hồ Huyền Trang, NCV Ban NCGD Thường xuyên

14h30

Phòng họp A4

Họp nhóm soạn thảo Đề án "Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam vào giảng dạy trong các trường học của hai nước".PVT. Lê Anh Vinh chủ trì. Tổ thư kí chuẩn bị và mời họp

Thứ Tư

13/6

8h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về mô hình trường trung học tổng hợp. Thành phần: Viện trưởng chủ trì; các thành viên nhóm nghiên cứu

9h00

Phòng họp A13

Tiếp Đại sứ quán Nhật bản và đại diện tập đoàn thể thao Mizuno. Chủ trì PVT. Lê Anh Vinh. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu GDPT, Phòng QLKH, ĐT&HTQT và nhóm nghiên cứu

10h00

Phòng họp A4

Họp về Đề án xây dựng mô hình trường học thông minh. Thành phần: Lãnh đạo Viện; đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Trung tâm NC. GDPT; các thành viên nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp A4

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các Trung tâm có tư cách pháp nhân. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo Phòng TC-HC, TC-QT; Lãnh đạo các Trung tâm; Thư kí tổng hợp các Trung tâm. Phòng TC-QT và Phòng TC-HC chuẩn bị nội dung hướng dẫn

15h00

Phòng họp A13

Phòng TC-HC báo cáo Lãnh đạo Viện về Đề án vị trí việc làm năm 2018 của Viện. [Hoãn]

15h00

Phòng họp A13

PVT Nguyễn Đức Minh và Phòng TC-HC tiếp công dân

17h00

Phòng họp A4

Họp về nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến nhiệm vụ của Viện. Phòng QLKH, ĐT và HTQT mời họp

Thứ Năm

14/6

8h30

Phòng họp A4

Seminar chuyên đề do TS. Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị và trình bày. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: các tác giả  được phân công viết chuyên đề Báo cáo giáo dục thường niên và tổ thư ký. [Hoãn]

8h30

Hội trường tầng 3 Trường Tiểu học

Thực nghiệm

Công đoàn Viện tổ chức Lễ phát thưởng học sinh đạt thành tích năm học 2017-2018. Thành phần theo Giấy mời và Giấy triệu tập

10h00

PH E, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm việc với Viện KHGDVN và các Vụ/Cục có liên quan. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Trưởng các Phòng chức năng; PGS. Nguyễn Thị Hồng Vân; ThS. Trần Thị Thúy An. Phòng TC-QT chuẩn bị

10h00

Văn phòng WB, 63 Lý Thái Tổ

Dự họp về triển khai thực hiện Tiểu phần 3.1 của Dự án RGEP giữa Bộ GD&ĐT với WB. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh; PGĐ PT Trung tâm NC.GDPT; Đại diện LĐ Phòng TC-HC

14h00

Phòng họp A4

Seminar chuyên đề do TS. Lương Việt Thái chuẩn bị và trình bày. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: các tác giả được phân công viết chuyên đề Báo cáo giáo dục thường niên và tổ thư ký.

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Hà, Đại học Huế, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

Thứ Sáu

15/6

8h00

Hội trường tầng 3 Trường Tiểu học

Thực nghiệm

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nghe nói chuyện về: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác giáo dục và đào tạo

14h00

Phòng họp A4

Seminar chuyên đề do TS. Lê Đông Phương chuẩn bị và trình bày. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: theo Giấy mời.

15h30

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét hết Hợp đồng lao động. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy

16/6