Lịch công tác tuần 25 năm 2018

17/06/2018 20:51 GMT+7
Lịch công tác tuần 25 năm 2018 (Từ ngày 18/6 đến ngày 23/6/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 18/6

8h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

8h30

Tại các đơn vị

Các đơn vị rà soát việc cập nhật thông tin phần mềm quản lý cán bộ của đơn vị

9h30

Phòng họp A13

Họp góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm NC.Giáo dục Phổ thông. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các phòng chức năng; Lãnh đạo Trung tâm NC. Giáo dục Phổ thông

14h00

Phòng họp A4

Họp triển khai, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm, KNS cho học sinh. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các phòng chức năng. Phòng TC-QT chuẩn bị

Thứ Ba

19/6

8h30

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2018 và thảo luận về công tác truyền thông của Viện. Thành phần: Lãnh đạo các phòng chức năng; Chủ tịch Công đoàn Viện; Bí thư ĐTN Viện; toàn thể CCVC Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

14h00

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Tạp chí KHGDVN

Thứ Tư

20/6

8h30

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Đinh Hoàng Hương, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&QHQT chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Họp về Quy chế chi tiêu nội bộ Viện KHGDVN. Thành phần Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, BTV Công đoàn Viện. Phòng TC-QT phối hợp với BTV Công đoàn chuẩn bị

Thứ Năm

21/6

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tháng 6/2018

15h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Lãnh đạo Bộ làm việc với Ngân hàng Thế giới về đánh giá, giám sát Chương trình ETEP và Dự án RGEP. Thành phần theo Giấy mời

Thứ Sáu

22/6

8h30

Trường THPT Thực nghiệm

Tổ kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 làm việc với Trường THCS và THPT Thực nghiệm về công tác chuẩn bị tuyển sinh. Trường THCS và THPT Thực nghiệm chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược phát triển Viện KHGDVN. Thành phần theo Quyết định. TS. Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị

15h30

Phòng họp A4

Họp về phương án cơ sở vật chất của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng. Phòng TC-QT chuẩn bị

Thứ Bẩy

23/6