Lịch công tác tuần 26 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

27/06/2018 13:36 GMT+7
Lịch công tác tuần 26 năm 2018 (Từ ngày 25/6 đến ngày 30/6/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 25/6

9h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

14h00

Phòng họp A13

Phòng TC-HC báo cáo Lãnh đạo Viện về Đề án Vị trí việc làm năm 2018 của Viện

15h00

Phòng họp A13

Họp về Đề án hoạt động hè. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các PCN, Đại diện BGH trường Tiểu học và trường THCS Thực nghiệm

16h00

Phòng họp A4

Họp về NVTXTCN 2018 của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện. P. QLKH, ĐT&HTQT chủ trì phối hợp với Phòng TCQT chuẩn bị

17h15

Phòng họp A13

Làm việc với sở GD&ĐT HN về Đề án tăng cường hoạt động giáo dục tại trường TN. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các PCN

Thứ Ba

26/6

8h30 - 16h30

Phòng họp A4

Tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI).Phòng QLKH,ĐT&HTQTchuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A13

Họp Đề án tiếng Việt tại Lào. Thư kí Đề án mời họp

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Vũ Thị Dung, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH,ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h30

Phòng họp A13

Họp giao ban công tác xây dựng

Thứ Tư

27/6

8h30 - 16h30

Phòng họp A13

Tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI)

8h30

52 Liễu Giai

Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban NC. Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục. Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, toàn thể CCVC Ban NC. Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục

8h30

Phòng họp B20

 

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Doãn Ngọc Anh, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH,ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

9h00

PH tầng 3, Số 4 Trịnh Hoài Đức

PVT Nguyễn Đức Minh dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban NC. Đánh giá Giáo dục. Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, toàn thể CCVC Ban NC. Đánh giá Giáo dục

14h00

Phòng họp A4

Họp góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ Viện KHGDVN. Thành phần Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, BTV Công đoàn Viện. Phòng TC-QT phối hợp với BTV Công đoàn chuẩn bị

Thứ Năm

28/6

8h30 - 16h30

Phòng họp A13

Tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI)

8h00

PH tầng 3, Số 4 Trịnh Hoài Đức

PVT Nguyễn Đức Minh dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban NC. Giáo dục Thường xuyên. Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, toàn thể CCVC Ban NC. Giáo dục Thường xuyên

8h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc họp với UBTW MTTQ Việt Nam về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Thành phần: các thành viên Ban chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 29-NQ/TW

8h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu cơ sở đề tài B2016-VKG-05 do TS. Chu Thị Hồng Nhung chủ nhiệm. Kính mời: Hội đồng, đại diện các phòng chức năng, đại diện Lãnh đạo Trung tâm NCGD Mầm non và nhóm nghiên cứu

10h30

Phòng họp A13

Họp về tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn Viện

14h00

Phòng họp A4

Seminar chuyên đề do TS. Lương Việt Thái chuẩn bị và trình bày. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: theo Giấy mời

14h00

PH tầng 5, Số 4 Trịnh Hoài Đức

PVT Nguyễn Đức Minh dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban NC. Giáo dục Dân tộc. Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, toàn thể CCVC Ban NC. Giáo dục Dân tộc

Thứ Sáu

29/6

8h00

PH A, Bộ GD&ĐT

Lãnh đạo Viện dự họp giao ban cơ quan Bộ tháng 6 năm 2018

8h00

Phòng họp A4

Seminar chuyên đề do TS.Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị và trình bày.  PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: các tác giả được phân công viết chuyên đề Báo cáo giáo dục thường niên, tổ thư ký và các chuyên gia do TS.Thị Trịnh Anh Hoa mời

10h00

Tại trụ sở 101 và 106 Trần Hưng Đạo

Viện KHGDVN bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý đường sắt Đô thị Hà Nội (trụ sở 101 và 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.). PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; Phòng TC-QT chuẩn bị công tác bàn giao.

10h30

Phòng họp A4

PVT Lê Anh Vinh làm việc với đại diện UNESCO Hà Nội về kế hoạch hợp tác

14h00

Phòng họp A4

Seminar chuyên đề do PGS.TS.Nguyễn Thị Lan Phương chuẩn bị và trình bày.  PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: các tác giả được phân công viết chuyên đề Báo cáo giáo dục thường niên, tổ thư ký và các chuyên gia do PGS Lan Phương mời

Thứ Bẩy

30/6

8h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp góp ý dự thảo Thông tư ban hành khung “ Quy tắc ứng xử trong trường học” do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và thành viên theo Giấy mời

10h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2018-2019. Thành phần theo Quyết định