Lịch công tác tuần 28 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

09/07/2018 21:56 GMT+7
Lịch công tác tuần 28 năm 2018 (Từ ngày 09/7 đến ngày 14/7/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 09/7

8h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

10h00

Phòng họp A4

Họp triển khai hoàn thiện danh mục đề xuất NVTXTCN 2018. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện

Thứ Ba

10/7

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Trần Văn Hoan, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&QHQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Tạp chí KHGDVN. Đại diện bộ phận quản trị cùng dự

14h00

Tầng 8, Văn phòng WB, 63 Lý Thái Tổ

PVT Nguyễn Đức Minh dự hội nghị góp ý triển khai Đánh giá diện rộng Quốc Gia. Thành phần: Theo giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Họp về phương án và kế hoạch tổ chức năm học 2018-2019 của trường Thực nghiệm. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Ban Giám hiệu các trường Thực nghiệm

16h30

Phòng họp A13

Họp Thường vụ Đảng ủy Viện

Thứ Tư

11/7

8h00

Phòng họp A4

Họp về Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Thường vụ Công đoàn Viện. Phòng TC-QT phối hợp với CĐV báo cáo

9h30

Phòng họp B20

Lãnh đạo Viện làm việc với lãnh đạo các đơn vị đang triển khai hoạt động về Dự án học tập cho trẻ em. Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp A4

Họp về Quy chế làm việc của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

16h00

Phòng họp B20

Họp về hoạt động của Trung tâm Ứng dụng KHGD. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì, Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Ứng dụng KHGD, Ban NC. GDĐB, Phòng TC-QT, Phòng TC-HC

Thứ Năm

12/7

8h30

Phòng họp A4

Seminar lần thứ 6 “Báo cáo kết  quả đi dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài” do Lãnh đạo Viện cùng viêc chức, nghiên cứu viên của Viện trình bày. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

9h30

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện. Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

PVT Nguyễn Đức Minh dự họp Ban soạn thảo Nghị định Chính phủ về Quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì

16h00

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét hết hợp đồng lao động. Thành phần: Theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

Thứ Sáu

13/7

8h30

Hội trường C52,53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Thị Yến Nhi, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

10h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng lương. Thành phần theo Quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Họp chuẩn bị cho Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu của Dự án RISE. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy

14/7