Lịch công tác tuần 34 năm 2018 (Bổ sung, điều chỉnh lần 3)

21/08/2018 18:01 GMT+7
Lịch công tác tuần 34 năm 2018 (Từ ngày 20/8 đến ngày 25/8/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 20/8

8h00

Phòng họp

A13

Họp giao ban tuần. Thành phần Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng

10h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

 

Viện trưởng dự buổi tiếp và làm việc của Bộ trưởng với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021

14h00

Phòng họp

A4

Họp về hoàn thiện Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm NC GDPT. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các Phòng chức năng; Lãnh đạo Trung tâm NC. GDPT

Thứ Ba

21/8

8h00

Hội trường A, Bộ GD&ĐT

 

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện; Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện; VP Đảng ủy-Công đoàn

8h30

Phòng họp

A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Thị Ngọc Anh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp

A4

Họp về phương án tự chủ của Viện và các đơn vị thuộc Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng

16h00

Phòng họp

A13

Viện trưởng làm việc với Công ty AI Việt Nam. Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng cùng dự

Thứ Tư

22/8

8h00

Phòng họp

A4

Họp hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Thường vụ Công đoàn Viện

14h00

Phòng họp

A4

Họp về Đề án khai thác cơ sở vật chất của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn Viện

15h30

Phòng họp A4

Họp về Quy chế làm việc của Viện KHGDVN. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng

Thứ Năm

23/8

8h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo đổi mới công tác TĐKT và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng và cán bộ theo giấy mời tham dự

8h30

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp Ban soạn thảo Nghị định Chính phủ về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời tham dự

9h30

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét hết thời gian tập sự. Thành phần theo Quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp về công tác bồi dưỡng tư vấn học sinh. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời. [Chuyển sang 16h00 chiều thứ 6]

14h00

Phòng họp B20

Thường vụ công đoàn Viện họp với Ban Thanh tra nhân dân Viện

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp Ban thường vụ Đảng ủy Bộ tháng 8/2018

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Phan Thị Thùy Trang, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Sáu

24/8

8h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp giao ban cơ quan Bộ tháng 8/2018

14h00

Phòng họp A4

Họp về hoàn thiện Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Thực nghiệm. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; Hiệu trưởng các trường Thực nghiệm; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng

16h00

Phòng họp A4

Họp về công tác bồi dưỡng tư vấn học sinh. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời. [Chuyển từ 14h00 chiều thứ 5]

Thứ Bẩy

25/8