Lịch công tác tuần 37 năm 2018

09/09/2018 20:10 GMT+7
Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 10/9

14h00

Phòng họp A4

Họp về Đề án tăng cường hoạt động giáo dục của các Trường Thực nghiệm. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; Hiệu trưởng các Trường Thực nghiệm

Thứ Ba

11/9

8h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về đề án Thực nghiệm chương trình giáo dục TH School. PVT Trần Huy Hoang chủ trì. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

14h00

Phòng họp A4

Họp về hoàn thiện Phương án tự chủ của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn Viện. Phòng TC-QT chuẩn bị

Thứ Tư

12/9

8h00

Khách sạn Khăn Quàng Đỏ

Hội thảo về Luật Giáo dục do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ GD&ĐT và UNICEF tổ chức. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời tham dự

8h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục giá trị. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

8h30

Phòng họp B20

BCH Công đoàn Viện họp với BTV Đoàn Thanh niên Viện

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về mô hình trường liên cấp. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

15h30

Phòng họp A4

Họp Ban tổ chức tập huấn bồi dưỡng tư vấn cho học sinh tại Nam Định. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; các thành viên BTC. PGS.TS Nguyễn Hồng Thuận chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm

13/9

8h00

Phòng họp A4

Tập huấn báo cáo viên cho lớp Bồi dưỡng Tư vấn Tâm lý (PGS. TS. Nguyễn Hồng Thuận chuẩn bị nội dung).

(ngày 13 và 14/9/2018)

14h00

Phòng họp A4

Họp hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, BTV Công đoàn Viện. Phòng TC-QT phối hợp với BTV Công đoàn Viện chuẩn bị

Thứ Sáu

14/9

8h30

Phòng họp B20

UBKT Đảng ủy Viện kiểm tra, giám sát thường xuyên Chi bộ Trung tâm NC Giáo dục Đại học. Thành phần:

- UBKT Đảng ủy Viện, Văn phòng  Đảng ủy

- Toàn thể đảng viên trong chi bộ; mời lãnh đạo đơn vị

14h00

Phòng họp

tầng 4,

52 Liễu Giai

UBKT Đảng ủy Viện kiểm tra, giám sát thường xuyên Chi bộ Trung tâm NC Giáo dục Phổ thông. Thành phần:

- UBKT Đảng ủy Viện, Văn phòng  Đảng ủy

- Toàn thể đảng viên trong chi bộ; mời lãnh đạo đơn vị

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc với vụ GDTrH về giáo dục STEM và cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Thành phần theo giấy mời

Thứ Bẩy

15/9