Lịch công tác tuần 41 năm 2018 (Bổ sung lần 2)

09/10/2018 11:35 GMT+7
Lịch công tác tuần 41 năm 2018 (Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 08/10

8h00

Các đơn vị

Các đơn vị triển khai công việc theo kế hoạch

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Tham dự buổi tiếp và làm việc của Bộ GD&ĐT với đoàn Hiệp hội xúc tiến ngoại giao Nhân dân Nhật bản. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và cán bộ theo giấy mời

14h00

Phòng họp C53

Tập huấn ghi hình tiết học của Dự án RISE Việt Nam. Thành phần: Thành viên các đoàn đánh giá định tính. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương chuẩn bị và mời

Thứ Ba

09/10

14h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng lương. Thành phần theo Quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị

15h00

Phòng họp A4

Họp hoàn thiện báo cáo công tác cải tạo, xây dựng Trường Thực nghiệm KHGD. Ban quản lý Dự án và Phòng TC-QT chuẩn bị

Thứ Tư

10/10

 

8h30

Phòng họp C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Thị Thu Thủy, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thụy Phương Trâm, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A4

Họp bàn giao công tác quản lý Trường Thực nghiệm KHGD. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, BGH Trường Thực nghiệm KHGD

10h00

Số 4, Trịnh Hoài Đức

Chi bộ Ban NC Giáo dục Thường xuyên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

14h00

Phòng họp C53

Họp giao ban quý 3/2018 với Trung tâm NC. GDPT. Thành phần: Viện trưởng, PVT Lê Anh Vinh, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, toàn thể CCVC Trung tâm NC.GDPT. Trung tâm NC.GDPT chuẩn bị

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Thị Duyên, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Năm

11/10

 

8h30

Phòng họp B20

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện họp rà soát và triển khai các hoạt động Chào mừng ngày 20-10. Mời Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn thanh niên Viện

14h00

Phòng họp A4

Họp góp ý dự thảo Quy định quản lý hoạt động HTQT. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị

15h30

Phòng họp A4

Họp về công tác tài chính của Trường Thực nghiệm KHGD. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, BGH Trường Thực nghiệm KHGD.BGH nhà trường và Phòng TCQT chuẩn bị

Thứ Sáu

12/10

 

8h00

Nhà khách Quốc Hội, Số 2 Hoàng Cầu

Hội thảo “Tăng cường năng lực huy động nguồn lực và kết nối với các tổ chức địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động của TTHTCĐ”. Thành phần theo giấy mời. Ban NC. Giáo dục Thường xuyên chuẩn bị

8h30

Phòng họp C53

Công đoàn Viện KHGDVN tổ chức lớp chuyên đề "Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra và giám sát hoạt động công đoàn" và họp triển khai các hoạt động công đoàn Quý IV/2018. Thảnh phần: Theo giấy mời và giấy triệu tập

8h30

HT Ngụy Như Kon Tum, 23 Lê Thánh Tông

Đại diện Lãnh đạo Viện dự Lễ kỷ niệm 40 năm Thành lập Viện NCTKTH. Phòng TC-HC chuẩn bị và cùng dự

9h30

Phòng họp A4

Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Nội; UBND Quận Hoàn Kiếm và UBND Phường Cửa Nam tổ chức bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa trụ sở 106 Trần Hưng Đạo (Kính mời PVT Trần Huy Hoàng chủ trì ký biên bản tiếp nhận bàn giao; Phòng TC-QT chuẩn bị)

8h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc về chương trình môn học trong CT GDPT mới. Thành phần theo giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Họp về Đề án tự chủ của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Chủ tịch CĐV, Đại diện Lãnh đạo Vụ TCCB, Vụ KHTC, Vụ KHCNMT

14h00

Phòng họp C52, C53

Phòng QLKH, ĐT&HTQT đăng ký phòng họp

Thứ Bẩy

13/10