Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

01/11/2018 13:24 GMT+7
Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (Từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 29/10

8h00

Phòng họp tầng 4, 52 Liễu Giai

T chc lp đào to Âm ng tr liu Nhi 2018

(Thi gian hc c tun)

8h30

Phòng họp A4

Tiếp và làm việc với TS. Ivan Gunass Govender, giảng viên cao cấp Trường Đại học Công nghệ Durban, Nam Phi.Thành phần:Đại diện Lãnh đạo Viện;Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển Giáo dục, Phòng QLKH, ĐT&HTQT

9h30

Phòng họp A13

Họp triển khai đề án Thực nghiệm TH Schoool. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

9h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp công tác chuẩn bị về kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước tại Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng, đại diện Lãnh đạo Phòng TC-HC cùng dự

14h00

23 Quang Trung

Làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nội. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, BGH Trường Thực nghiệm

Thứ Ba

30/10

8h00

PH A208, Bộ GD&ĐT

Họp Ban Chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: theo Quyết định và theo giấy mời

8h30

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu về Trường Quốc tế. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Thư ký chuẩn bị và mời họp

14h00

Bộ GD&ĐT

Làm việc với Vụ KHTC về NVTXTCN 2018. Phòng TC-QT chuẩn bị

Thứ Tư

31/10

 

8h00

23 Lê Thánh Tông

Tập huấn nâng cao năng lực soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức. Thành phần theo công văn cử CB tham dự

9h00

Trường TN KHGD

Bàn giao công tác quản lý tài chính và cơ sở vật chất Trường Thực nghiệm. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, BGH Trường Thực nghiệm KHGD. BGH Trường Thực nghiệm phối hợp với Phòng TC-QT chuẩn bị

Thứ Năm

01/11

9h00

Bộ GD&ĐT

Làm việc với Vụ TCCB về việc sửa đổi, bổ sung QĐ 5282/QĐ-BGDĐT. Phòng TC-HC chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp về NVTXTCN năm 2019. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị

Thứ Sáu

02/11

 

8h00

Khách sạn HACINCO

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng thành công đổi mới GDPT". Thành phần: theo giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Rà soát công tác chuẩn bị báo cáo và đón đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện KHGDVN năm 2018. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng, Lãnh đạo các Phòng chức năng. Phòng TC-HC chuẩn bị

Thứ Bẩy

03/11