Lịch công tác tuần 45 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

07/11/2018 09:17 GMT+7
Lịch công tác tuần 45 năm 2018 (Từ ngày 05/11 đến ngày 10/11/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 05/11

8h00

Phòng họp tầng 4

52 Liễu Giai

T chc lp đào to Âm ng tr liu Nhi 2018

(Thi gian hc c tun)

8h00

Bộ Công an

Viện trưởng làm việc tại Cục Đào tạo, Bộ Công an

8h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ công an về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 đối với Bộ GDĐT. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng, đại diện Lãnh đạo Phòng TC-HC cùng dự

8h30

Ban NC.GDĐB

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc Ban NC. GDĐB về tiến độ nhiệm vụ "Xây dựng quy chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc và chữ nổi Braille cho người mù”. Ban NC. GDĐB chuẩn bị

10h30

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về Trường Quốc tế. Thư kí chuẩn bị và mời họp

14h30

Phòng họp A4

Họp triển khai đề án Thực nghiệm TH Schoool. Viện trưởng chủ trì. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

16h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp giao ban cơ quan Bộ tháng 10 năm 2018

Thứ Ba

06/11

8h00

Phòng họp A4

Họp giao ban cơ quan Viện tháng 10 năm 2018. Thành phần theo quy định

8h00

Ban NC.GDĐB

Seminar về "Xây dựng Bộ chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người mù". Thành phần theo giấy mời. Ban NC. GDĐB chuẩn bị

8h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp Tiểu ban giáo dục Mầm non thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNL do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần theo quyết định và theo giấy mời

8h00

Phòng họp A13

Làm việc với chuyên gia Trung tâm khu vực SEAMEO INNOTECH tham vấn cho xây dựng kế hoạch 5 năm của Trung tâm. PVT Lê Anh Vinh chủ trì, Phòng QLKH, ĐT và HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài V2016-07 do ThS. Hồ Thanh Bình chủ nhiệm. Kính mời: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Lê Hà Phương, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Tư

07/11

 

8h00

Phòng họp C51, C52, C53

Tổ chức khóa tập huấn Phần mềm MT4T - Ứng dụng công nghệ trên điện thoại dành cho giáo viên trong giảng dạy. (chuyên gia SEAMEO INNOTECH tập huấn). PVTLê Anh Vinh chủ trì. (Thời gian từ 07/11/2018 đến 09/11/2018)

14h00

Phòng  họp A13

Họp về triển khai Kết luận KTNN. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng. Phòng TC-QT chuẩn bị báo cáo

16h30

Phòng  họp A4

Nghiệm thu đề tài B2015-37-35 do TS. Lương Việt Thái chủ nhiệm. Kính mời: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

Thứ Năm

08/11

8h30

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp Tiểu ban giáo dục phổ thông thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNL do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần theo quyết định và theo giấy mời

8h30

Phòng họp A4

Họp về hoạt động và phương án tài chínhcủa Trường Thực nghiệm. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, BGH Trường Thực nghiệm. BGH Trường Thực nghiệm chuẩn bị tài liệu

9h30

Phòng họp A13

Chuyên gia SEAMEO INNOTECH làm việc với Ban nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục. Ban NC. CS&CLPTGD chuẩn bị

15h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thanh Loan, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

16h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu nhiệm vụ B2016.BKG.02 do TS. Dương Quang Ngọc chủ nhiệm. Kính mời: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

Thứ Sáu

09/11

 

8h30

Phòng họp A4

Họp xin ý kiến dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Thực nghiệm. Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng, BGH Trường Thực nghiệm

14h00

Phòng  họp A4

Nghiệm thu đề tài B2017-VKG-08 do TS. Hà Đức Đà chủ nhiệm. Kính mời: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo. [Hoãn]

Thứ Bẩy

10/11