Lịch công tác tuần 46 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

13/11/2018 08:43 GMT+7
Lịch công tác tuần 46 năm 2018 (Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 12/11

8h00

Phòng họp tầng 4, 52 Liễu Giai

T chc lp đào to Âm ng tr liu Nhi 2018

(Thi gian hc c tun)

9h30

Phòng họp A13

Họp giao ban. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng, Chủ tịch CĐ Viện

14h00

Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm việc với Viện KHGDVN. Các phòng chức năng chuẩn bị tài liệu báo cáo theo phân công

16h00

Phòng họp A4

Rà soát công tác chuẩn bị báo cáo và đón đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện KHGDVN năm 2018. Phòng TC-HC phối hợp với các Phòng chức năng chuẩn bị

Thứ Ba

13/11

8h00

TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo Xây dựng chuẩn quốc gia kí hiệu chữ nổi Braille cho người mù. Ban NC.GDĐB chuẩn bị

8h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài B2016-VKG-07 do TS. Hoàng Gia Trang chủ nhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

9h00

Trung tâm NC. GDĐH

PVT Lê Anh Vinh họp với Trung tâm NC. Giáo dục Đại học về các hoạt động của Trung tâm. Thành phần: toàn thể CCVC Trung tâm NC.GDĐH; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng. Trung tâm NC.GDĐH chuẩn bị

9h00

Hội trường nhà D,

Bộ GTVT

PVT Trần Huy Hoàng dự Hội thảo đánh giá và hoàn thiện bộ trò chơi “Hiệp sĩ giao thông”

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (phiên họp thứ 2 của Tiểu ban giáo đại học) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì. Thành phần: theo quyết định và theo giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện làm việc với Phòng TC-QT. Thành phần: Lãnh đạo Viện; CCVC Phòng TC-QT; Trưởng phòng QLKH, ĐT&HTQT và Trưởng phòng TC-HC cùng dự. Phòng TC-QT chuẩn bị báo cáo

15h30

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện làm việc với Phòng QLKH, ĐT&HTQT. Thành phần: Lãnh đạo Viện; CCVC Phòng QLKH, ĐT&HTQT, Trưởng phòng TC-QT và Trưởng phòng TC-HC cùng dự. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị báo cáo

17h30

Sân trường Thực nghiệm

Công đoàn Viện tổ chức Giao lưu bóng đá nam chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ Tư

14/11

 

8h00

Cung VHHN Việt - Xô

Viện trưởng dự Lễ Tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành GDĐT Thủ đô năm 2018

10h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài B2016-VKG-05 do TS. Chu Thị Hồng Nhung chủ nhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

14h00

PH I, Bộ GD&ĐT

Họp góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường MN; Điều lệ trường TH; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: theo giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài B2017-VKG-10 do PGS. TS. Nguyễn Đức Minh chủ nhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

15h30

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Hoa, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời chuẩn bị và mời

17h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Cao, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời chuẩn bị và mời

Thứ Năm

15/11

8h00

HT tầng 3 Trường Thực nghiệm

Tọa đàm “Giáo dục trong tương lai và vai trò của giáo viên” do Giáo sư Peck Cho (Hàn Quốc) trình bày. Thành phần: cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu và giáo viên Trường Thực nghiệm. [Hủy lịch]

8h30

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét tuyển NCS năm 2018 (phiên thứ nhất). Thành phần: các thành viên Hội đồng. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Ngọc Anh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp B20

Nghiệm thu đề tài B2015-37-39NV do ThS. Mạc Thị Việt Hà chủ nhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

14h30

Trường Bồi dưỡng CBGD HN

Đại diện Lãnh đạo Viện dự Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội và đón nhận Huân chương lao động hạng ba

16h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nhiệm vụ nghiên cứu về mô hình trường liên cấp. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; các thành viên nhóm nghiên cứu chuẩn bị báo cáo

18h00

Sở GD&ĐT Hà Nội

Viện trưởng dự buổi Giao lưu gặp mặt cán bộ Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu

16/11

 

8h00

Phòng họp A4

Tiếp và làm việc với Đoàn của Bộ Công an về Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện và chuyên viên làm công tác bảo vệ BMNN

9h30

HT tầng 3 Trường TN

Trung tâm NC. GDPT tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thành phần: Toàn thể cán bộ Trung tâm và đại biểu mời

14h00

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện làm việc với Phòng TC-HC. Thành phần: Lãnh đạo Viện; CCVC Phòng TC-HC; Trưởng phòng QLKH, ĐT&HTQT và Trưởng phòng TC-QT cùng dự. Phòng TC-HC chuẩn bị báo cáo

16h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét hết hợp đồng lao động. Thành phần theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

16h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài B2017-VKG-07 do TS. Trịnh Thị Anh Hoa chủ nhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

Thứ Bẩy

17/11

8h30

Trung tâm HN CĐVN

S 1 Yết Kiêu

Viện KHGDVN phối hợp với Công đoàn Viện tổ chức Gặp mặt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Thành phần: Toàn thể CCVC và hợp đồng lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện