Lịch công tác tuần 47 năm 2018 (Bổ sung lần 2)

19/11/2018 22:26 GMT+7
Lịch công tác tuần 47 năm 2018 (Từ ngày 19/11 đến ngày 24/11/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 19/11

8h00

Phòng họp tầng 4

52 Liễu Giai

Tổ chức lớp đào tạo Âm ngữ trị liệu Nhi 2018

(Thời gian học cả tuần)

9h00

Phòng họp A4

Họp về kế hoạch phối hợp các hoạt động với GREP. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh, PVT Lê Anh Vinh, Lãnh đạo TTNC Giáo dục Phổ thông và Ban NC Đánh giá Giáo dục. TTNC Giáo dục Phổ thông và Ban NC Đánh giá Giáo dục chuẩn bị các nội dung về việc tham gia vào cấu phần 3.2 và 3.3

9h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục giới và bình đẳng giới. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Thư kí chuẩn bị và mời họp

14h00

Phòng họp A4

Họp về công tác triển khai các hoạt động với UNICEF. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì; Lãnh đạo TTNCGD Mầm non, TTNCGD Phổ thông, Ban NCGD Dân tộc, Ban NCGD Đặc biệt, Ban NCGD Thường xuyên; đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH, ĐT và HTQT. Các đơn vị chuẩn bị báo cáo về các hoạt động 2018 và phương án hợp tác trong giai đoạn tiếp theo

14h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục giá trị. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Thư kí chuẩn bị và mời họp

16h00

PH D503, Bộ GD&ĐT

Họp về tiến độ và kết quả triển khai xây dựng Bộ ngôn ngữ kí hiệu và Chữ nổi Braille phục vụ công tác ban hành Thông tư. Thành phần tham dự: PVT Nguyễn Đức Minh, cán bộ theo giấy mời. Trưởng Ban NC. GDĐB chuẩn bị và cùng dự

Thứ Ba

20/11

7h30

Trường

Thực nghiệm

Trường Thực nghiệm KHGD tổ chức Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Thành phần tham dự: PVT Trần Huy Hoàng và cán bộ theo giấy mời

8h00

Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng,

Hội thảo thúc đẩy phê chuẩn và thực hiện Hiệp ước Marrakesh tăng cường cơ hội tiếp cận thông tin, tài liệu cho người khuyết tật. Thành phần tham dự: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời

10h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét tuyển NCS năm 2018 (phiên thứ hai). Thành phần: các thành viên Hội đồng. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng. Thành phần theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị

15h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét kéo dài thời gian làm việc của viên chức. Thành phần theo quyết định. Phòng TC- HC chuẩn bị và mời

16h00

Phòng họp A4

Họp về nhiệm vụ TXTCN 2018. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng. Trưởng các phòng chức năng báo cáo tiến độ, kết quả công việc do Phòng phụ trách

Thứ Tư

21/11

 

8h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ làm việc với Đoàn công tác PCTN. Thành phần tham dự: Viện trưởng

8h30

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về mô hình trường liên cấp. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Thư kí chuẩn bị và mời họp

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp Tiểu ban GDPT thuộc Hội đồng QGGDPTNL do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần theo quyết định và theo giấy mời

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của 02 NCS khóa 2015, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&QHQT chuẩn bị và mời

Thứ Năm

22/11

8h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Công an về việc chấp hành pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 đối với Bộ GDĐT. Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo Viện; đại diện Lãnh đạo Phòng TC-HC

8h00

Trung tâm HNQT

11 Lê Hồng Phong

Hội thảo Quốc tế “Minh Trị Duy Tân 150 năm: Nhìn từ Việt Nam”. Thành phần tham dự: PVT Trần Huy Hoàng và cán bộ theo giấy mời

14h00

KS Hồ Tây, 43 Đặng Thai Mai

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo cấp Sở, Phòng GD&ĐT các tỉnh miền Bắc. Thành phần tham dự: Viện trưởng

14h00

PH A206, Bộ GD&ĐT

Họp Dự án trẻ điếc cấp Tiểu học do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần tham dự: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức xét tuyển NCS năm 2018, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán. Thành phần tham dự: các thành viên Tiểu ban xét tuyển. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

16h45

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét hết hợp đồng lao động. Thành phần theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

Thứ Sáu

23/11

 

8h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng

14h00

Phòng họp A13

Họp tập thể Lãnh đạo Viện

15h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện

Thứ Bẩy

24/11