Lịch công tác tuần 49 năm 2018 (Điều chỉnh lần 3)

05/12/2018 17:11 GMT+7
Lịch công tác tuần 49 năm 2018 (Từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai 03/12

8h00

PH tầng 4

52 Liễu Giai

Tổ chức lớp đào tạo Âm ngữ trị liệu Nhi 2018

(Thời gian học cả tuần)

9h00

Phòng họp A13

Họp nhóm triển khai đề án Trường TH. Thành phần: Viện trưởng chủ trì; Trưởng các nhóm nghiên cứu

14h00

Phòng họp A4

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng chuyên môn các đơn vị: Trung tâm NC. Giáo dục Mầm non; Trung tâm Thông tin và Dự báo; Trung tâm NC. Tâm lý học – Giáo dục học. Thành phần: Lãnh đạo Viện, đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Lãnh đạo và cán bộ của 3 Trung tâm. Phòng TC-HC chuẩn bị

15h00

Phòng họp A4

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo về Tâm lý học nhân cách

Thứ Ba

04/12

8h00

Phòng họp A4

Giao ban cơ quan Viện tháng 11/2018. Thành phần theo quy định

8h30

PH G, Bộ GD&ĐT

Họp Ban chỉ đạo rà soát công tác tổ chức Hội nghị ASEM về học tập suốt đời do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh tham dự

9h30

Phòng họp B20

Họp về công tác cơ sở vật chất và triển khai các hoạt động của dự án xây dựng Trường Thực nghiệm KHGD. Phòng TC-QT chuẩn bị báo cáo

10h00

Phòng họp A4

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Đại diện Hệ thống giáo dục Wow baly, Hoa Kỳ. Thành phần: Lãnh đạo Viện, đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Lãnh đạo và nghiên cứu viên Trung tâm NC Giáo dục Mầm non, Đại diện Trung tâm Thông tin và Dự báo

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Phạm Thị Huyền, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

15h30

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình TH School. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì;các thành viên nhóm nghiên cứu

16h00

Phòng họp A13

Làm việc với Hội người mù Việt Nam. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì, Ban NC.GDĐB chuẩn bị

16h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài B2016-VKG-01 do PGS. TS. Trần Thị Hiền Lương chủ nhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo


Thứ Tư

05/12

 

8h30

Trường Thực nghiệm

Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2018-2019. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng và cán bộ theo giấy mời tham dự

14h00

Phòng họp A13

Trao quyết định nghỉ hưu cho PGS.TS. Lê Vân Anh và CN. Nguyễn Văn Quân. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, đại diện Lãnh đạo phòng TC-HC; phòng QLKH, ĐT&HTQT, Công đoàn Viện; Lãnh đạo và cán bộ Ban CS&CLPTGD, Phòng TC-QT

14h00

Khách sạn Kim Liên, HN

Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai Chương trình nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đấy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong thư viện giai đoạn 2016-2020. Thành phần: Theo giấy mời

Thứ Năm

06/12

8h30

Phòng họp B20

Nghiệm thu đề tài B2017-VKG-11 do PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Phương chủ nhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo

9h00

Phòng họp A4

Tiếp và làm việc với đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI). Thành phần: Viện trưởng, PVT Lê Anh Vinh, đại diện Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dự báo, đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH, ĐT&HTQT

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục giá trị. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp. [Hoãn]

16h00

Phòng họp A4

Họp với Tạp chí KHGD Việt Nam. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Trưởng các Phòng chức năng. [Hoãn]

16h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài B2017-VKG-08 do TS. Hà Đức Đà chủnhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạoViện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo. [Hoãn]

Thứ Sáu

07/12

 

8h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp BCĐ quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ngành Giáo dục do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời

8h00

Phòng họp C53

Hội thảo khoa học “Những thách thức trong quá trình triển khai chương trình GDPT mới xét từ thực tiễn giáo dục Việt Nam”.  Hội KHTLGDVN chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời

14h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo Trường QTHN. Thành phần theo quyết định

15h30

Phòng họp A13

Họp tập thể Lãnh đạo Viện

16h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện

Thứ Bẩy

08/12