Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (bổ sung lần 1)

09/12/2018 21:45 GMT+7
Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai

10/12

8h00

PH tầng 4

52 Liễu Giai

Tổ chức lớp đào tạo Âm ngữ trị liệu Nhi 2018

(Thời gian học cả tuần)

9h00

23 Tạ Quang Bửu

Tập huấn về viết câu hỏi thi do Dự án RGEP tổ chức. Thành phần cán bộ Viện tham dự: Theo quyết định

(Đến hết ngày 14/12/2018)

9h00

Phòng họp C53

Triệu tập NCS khóa 2016. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

10h00

Phòng họp A4

Họp Ban tổ chức chương trình học giả Fulbright 2018. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo Ban NCGD Thường xuyên; Đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH, ĐT&HTQT, Phòng Tài chính – Quản trị, Phòng Tổ chức – Hành chính và các cán bộ có liên quan cùng dự

13h30

Phòng họp A13

Tiếp làm việc với bà Tami Harriot, Trưởng ban Phát triển quốc tế, trường Đại học Sunshine Coast, Úc. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì; Đại diện Lãnh đạo Trung tâm NCGD Mầm non, Trung tâm NCGD Phổ thông, Trung tâm NCGD Đại học, Phòng QLKH, ĐT&HTQT

14h00

Phòng họp A4

Kiểm tra tiến độ đào tạo và Seminar luận án giữa kỳ cho NCS chuyên ngành QLGD, khóa 2016. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp B20

Kiểm tra tiến độ đào tạo và Seminar luận án giữa kỳ cho NCS chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục, khóa 2016. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

16h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục Di sản. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì, các thành viên nhóm nghiên cứu

Thứ ba

11/12

8h00

Đại học Hà Nội

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế Quốc tế hóa Giáo dục Đại học”. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh, Trung tâm TT-DB và các cán bộ theo giấy mời tham dự.

8h30

Phòng họp A4

Kiểm tra tiến độ đào tạo và Seminar luận án giữa kỳ cho NCS chuyên ngành QLGD, khóa 2016. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

 

Phòng họp B20

(cả ngày)

Kiểm tra tiến độ đào tạo và Seminar luận án giữa kỳ cho NCS chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục, khóa 2016. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp C51

Kiểm tra tiến độ đào tạo và Seminar luận án giữa kỳ cho NCS chuyên ngành LL&PPDH BM Văn - Tiếng Việt, khóa 2016. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp C53

Kiểm tra tiến độ đào tạo và Seminar luận án giữa kỳ cho NCS chuyên ngành LL&PPDH BM Toán, khóa 2016. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu cơ sở đề tài B2016-VKG-04 do ThS. Trần Thị Hương Giang chủ nhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng

16h00

Phòng họp A13

Họp với Tạp chí KHGDVN. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Trưởng các phòng chức năng; toàn thể CCVC Tạp chí KHGDVN

Thứ tư

12/12

8h00

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Hội thảo định hướng phát triển trường THPT chuyên do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng và cán bộ theo giấy mời tham dự

8h30

Phòng họp A4

(cả ngày)

Kiểm tra tiến độ đào tạo và Seminar luận án giữa kỳ cho NCS chuyên ngành QLGD, khóa 2016. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

9h30

PH H,

Bộ GD&ĐT

Họp về hoạt động của Đội sao đỏ trong trường học do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần theo giấy mời

Thứ năm

13/12

8h00

Đại học Mở Hà Nội

Hội nghị Á - Âu về "Học tập suốt đời và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030” do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời tham dự

8h00

Phòng họp C53

Hội thảo khoa học năm 2018 của NCS (chuyên ngành LL&LSGD; LL&PPDHBM Toán; LL&PPDHBM Văn - Tiếng Việt). Thành phần: các thành viên Tiểu ban và các đại biểu theo giấy mời. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị

8h00

Phòng họp A4

Hội thảo khoa học năm 2018 của NCS (Chuyên ngành Quản lý giáo dục). Thành phần: các thành viên Tiểu ban và các đại biểu theo giấy mời. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình TH School. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, các thành viên nhóm nghiên cứu

 

 

 

 

 

Thứ sáu

14/12

8h00

HT E6, Nhà khách La Thành

Hội thảo "Nữ cán bộ quản lý đối với đổi mới giáo dục phổ thông" do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần theo giấy mời

8h00

Phòng họp A4

Hội thảo khoa học với chủ đề “Phổ biến kiến thức về Tư vấn tâm lí học đường”. Hội KHTLGDVN chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời

8h00

Phòng họp C53

Công đoàn GDVN kiểm tra Công đoàn Viện KHGDVN. Thành phần: BCH Công đoàn Viện. Kính mời: Đại diện Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện

8h30

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục giá trị. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức chấm TLTQ, Duyệt đề cương chi tiết và kiểm tra tiến độ đào tạo của NCS khóa 2017, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

 Phòng họp C53

Kiểm tra tiến độ đào tạo của NCS khóa 2015, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

15h00

Phòng họp B20

Kiểm tra tiến độ đào tạo của NCS khóa 2015, khóa 2016 chuyên ngành Tâm lý học. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Bảy

15/12