Lịch công tác tuần 52 năm 2018 (Điều chỉnh lần 1)

24/12/2018 08:01 GMT+7
Lịch công tác tuần 52 năm 2018 (Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

24/12

8h30 - 17h00

 

Phòng họp C53

Lớp tập huấn chương trình học giả Fulbright 2018 với chủ đề Phương pháp xác định, đo lường, phân tích các chỉ số cơ bản về học tập, giáo dục người lớn học tập suốt đời”. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo Ban NC Giáo dục Thường xuyên, Phòng QLKH, ĐT&HTQT và các học viên.

(Từ 24/12-28/12/2018)

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Đăng Lăng, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Phạm Đức Tài, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Ba

25/12

8h30

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của  NCS Lê Thị Thanh Sang, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp B20

Họp Ban chấp hành Công đoàn Viện

14h00

TH School

Làm việc với TH School. Thành phần: Viện trưởng và nhóm thường trực

16h00

Phòng họp A4

Làm việc với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng, toàn thể CCVC Tạp chí KHGDVN

17h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của  NCS Trần Thị Hương  Giang, khóa 2015 chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Tư

26/12

8h30

Phòng họp tầng 4

52 Liễu Giai

Hội thảo “Những vấn đề thực tiễn trong việc giáo dục kỹ năng thế kỉ 21 ở nhà trường THCS vùng khó”. Thành phần theo giấy mời.

14h00

Phòng họp A4

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện kiểm tra giám sát chi bộ Phòng TC-HC. Chi bộ Phòng TC-HC chuẩn bị

14h00

62 Phan Đình Giót

Hội thảo: “Giáo dục giá trị cho học sinh THPT tromg bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” (thuộc đề tài B2017-VKG-05 do PGS.TS Nguyễn Hồng Thuận chủ nhiệm). Thành phần: Theo giấy mời.

16h00

Phòng họp A4

Họp hội đồng xét tiếp nhận viên chức. Thành phần: Theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

16h30

Trường Thực nghiệm KHGD

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện kiểm tra giám sát chi bộ Trường Thực nghiệm KHGD. Chi bộ Trường Thực nghiệm KHGD chuẩn bị

Thứ Năm

27/12

8h00

Đại học Bách Khoa

Hội nghị công tác Thanh tra tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT. Thành phần: Viện trưởng, Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-HC tham dự

8h00

HT tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ -TTg về tăng cường giáo dục lý tưởng cánh mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020. Thành phần theo giấy mời

8h30

Phòng họp A13

Nghiệm thu NVTXTCN năm 2018, Hội đồng số 02. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, các thành viên Hội đồng, toàn thể cán bộ đơn vị. Chủ nhiệm chuẩn bị báo cáo cùng tài liệu liên quan.

08h30

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Thị Nga, khóa 2014 chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A13

Nghiệm thu NVTXTCN năm 2018, Hội đồng số 01. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, các thành viên Hội đồng, toàn thể cán bộ đơn vị. Chủ nhiệm chuẩn bị báo cáo cùng tài liệu liên quan.

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu NVTXTCN năm 2018, Hội đồng số 04. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì, các thành viên Hội đồng, toàn thể cán bộ đơn vị. Chủ nhiệm chuẩn bị báo cáo cùng tài liệu liên quan.

14h00

Phòng họp C52

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của  NCS Nguyễn Thị Huyền, khóa 2016 chuyên ngành Tâm lý học. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Thị Thúy, khóa 2014 chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

16h30

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của  NCS Trần Thị Tâm Minh, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

 

Thứ Sáu  28/12

8h00

50

Liễu Giai

Lễ Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD. Thành phần theo giấy mời

8h00

Phú Thọ

Tổ chức trại sách thuộc Đề án Việt – Lào. Tổ thư kí chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A4

Hội thảo “Mô hình trường học thông minh: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”. Thành phần theo giấy mời. Ban NC Giáo dục Thường xuyên chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu NVTXTCN năm 2018, Hội đồng số 03. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì, các thành viên Hội đồng, toàn thể cán bộ đơn vị. Chủ nhiệm chuẩn bị báo cáo cùng tài liệu liên quan.

16h00

 

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Lê Hoàng Dự, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy 29/12

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học Giáo dục do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: các thành viên Ban chủ nhiệm và theo giấy mời

 

 

 

Nghỉ tết Dương lịch từ 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019