Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

07/01/2019 20:55 GMT+7
Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

07/01

8h00

Học viện QLGD, 31 Phan Đình Giót

Khai mạc lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu viên chính. Thành phần: các CBNC theo quyết định

8h30

Phòng họp A13

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học về giáo dục công dân toàn cầu. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Tổ thư ký chuẩn bị và mời

9h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời

10h00

Phòng họp A4

Họp giao ban và họp về công tác tổ chức Hội nghị CCVC Viện KHGDVN năm 2019. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn thanh viên Viện

14h00

Phòng họp A13

Trao đổi về công tác kiện toàn Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia. Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy Viện, Trưởng phòng TC-HC, Cấp ủy và Lãnh đạo Trung tâm NC.GDPT

15h00

Phòng họp A13

Trao đổi về công tác kiện toàn Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy Viện, Trưởng phòng TC-HC, Cấp ủy và Lãnh đạo Ban NC. Giáo dục Đặc biệt

15h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ 2016-VKG-06 do ThS. Cao Thị Phương Chi chủ nhiệm. Thành phần: các thành viên Hội đồng; Đại diên Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Trung tâm NC.GDPT cùng nhóm nghiên cứu đề tài

Thứ Ba

08/01

8h00

HT A, Bộ GD&ĐT

Hội nghị tổng kết năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Bộ GDĐT. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Viện

8h30

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Dương Quốc Hòa, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu mô hình trường phổ thông liên cấp. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ thư kí chuẩn bị và mời họp

9h00

Phòng họp

tầng 4,

52 Liễu Giai

Chi bộ Trung tâm NCGD Phổ thông tổng kết công tác năm 2018. Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ và đại biểu mời

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và họp Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ GD&ĐT

15h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Thị Liễu, khóa 2014 chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

16h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu NVTXTCN năm 2018 của Hội đồng số 01 (tiếp). Thành phần: các thành viên Hội đồng, toàn thể cán bộ đơn vị. Chủ nhiệm chuẩn bị báo cáo cùng tài liệu liên quan

Thứ Tư

09/01

8h00

Viện NC cao cấp về Toán, Số 1

Đại Cồ Việt

Hội thảo quốc tế “Lý thuyết đồ thị và Hình học rời rạc”. Thành phần: Ban tổ chức và đại biểu theo giấy mời. (Từ ngày 09/01 đến 13/01/2019)

8h30

Phòng họp A4

Hội nghị CCVC năm 2019 Phòng Tổ chức – Hành chính. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

14h00

Trung tâm HN Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong

Hội nghị trực tuyến Giám đốc các Sở GDĐT về triển khai CT GDPT mới do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và cán bộ theo giấy mời

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp triển khai Kết luận của Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 đối với Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Lê Hải An chủ trì. Thành phần tham dự: PVT Trần Huy Hoàng, đại diện Lãnh đạo Phòng TC-HC

14h00

Phòng họp

tầng 4,

52 Liễu Giai

Hội nghị CCVC năm 2019 Ban NC Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục. Thành phần: Viện trưởng, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

17h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Giang, khóa 2015 chuyên ngành QLGD

Thứ Năm

10/01

8h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp Tiểu ban giáo dục mầm non (Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực). Thành phần theo giấy mời

8h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ B2018-VKG-06-MT do PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận làm chủ nhiệm. Thành phần: các thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm TTDB, nhóm nghiên cứu

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp về xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và CBQLGD. Thành phần theo giấy mời

14h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ thư kí chuẩn bị và mời họp

 

Thứ Sáu 11/01

8h00

Phòng họp A4

Hội nghị CCVC năm 2019 Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

10h00

Phòng họp C53

Công bố Quyết định CBQL Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia và Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Đại diện công đoàn Viện, Đoàn thanh niên Viện và toàn thể cán bộ của 2 đơn vị

14h00

Phòng họp A4

Hội nghị CCVC năm 2019 Phòng Tài chính – Quản trị. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

16h30

 

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Lê Anh Đức, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy 12/01